Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Ban liên lạc

Ban liên lạc cựu huynh trưởng  Hùng Tâm Dũng Chí .

Mọi thư từ, bài vở, đóng góp ý kiến xin gửi về   banlienlaccuuhuynhtruong@gmail.com
                        hay             gx.loduc@gmail.com 
                                                           

Lời ngỏ

Lời ngỏ
Chào mừng quý cựu huynh trưởng , quý thân hữu Hùng Tâm Dũng Chí.
Trang blog này chỉ nhằm mục đích:
-  Mong mỏi kết nối và giao lưu với toàn bộ các anh chị cựu huynh trưởng  Hùng Tâm Dũng Chí , cũng như các trưởng , các bạn, đang làm việc tông đồ theo phương pháp của Cha Gaston Courtois.
- Tìm kiếm , sao chép , lưu giữ lại những những tài liệu huấn luyện, hình ảnh, kỷ niệm,  .... hoạt động xưa trong phong trào HTDC  của các cựu huynh trưởng còn cất giữ trước 1975 .
- Sưu tầm những trò chơi, bài hát phong trào HTDC đã sử dụng trước đây cũng như cập nhật và phổ biến các trò và bài hát cộng đồng mới .
- Trong chừng mực cho phép , phổ biến những  tài liệu, báo chí ở nước ngoài của phong trào HTDC.
Sau gần 40 năm xa đàn lạc lõng nơi những phương trời xa  rất mong có những ngày tụ hội  vui vầy  .
Chân thành mong có sự góp ý , đóng góp bài vở , tư liệu của các anh chị huynh trưởng (cựu và hiện nay),các thân hữu ,... trong cũng như ngoài nước để phong trào HTDC mới tái lập được phát triển vững bền và mạnh mẽ .
Kính chào
Đồng tâm, nhất trí .