Các quy tắc dạy con của cha mẹ Nhật tuy đơn giản nhưng lại có giá trị giáo dục vô cùng sâu sắc.
 Đan Linh

(Nguồn : http://phunuvietnam.vn/)