Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

CHA LINH HƯỚNG HTDC PHÍA NAM THĂM CÁC ANH CHỊ CỰU HUYNH TRƯỞNG TP BẢO LỘC

         Sáng ngày 23.02.2021 Cha Phero Phan Văn Tươi linh hướng PT.HTDC phía Nam đã đến Thành Phố Bảo Lộc thăm các cựu Trưởng HTDC trên nửa thế kỷ ... Cha con tâm tình và ước nguyện PT.HTDC tương lai sẽ hoạt động phát triển vàng son như những năm thập kỷ 60-70.... Vui tươi Hùng Dũng Bác ái - Vui tươi vì Chúa mãi mãi - Hùng Dũng khắp muôn nơi - Bác ái ta không ngừng.....