Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

THIỆP MỜI DỰ KIM KHÁNH TU DÒNG

    Rất kính mong Gia Đình An Hòa , các anh chị em cựu HTDC An Hòa , Đà Nẵng  chung lời cầu nguyện trong thánh lễ Vĩnh khấn và mừng Kim khánh, Ngọc khánh, Kim Cương Khánh, của  quý Nữ tu dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, cũng như tạ ơn Chúa nhân từ và chia sẻ niềm vui với Sr. Jean Harman HUỲNH THỊ XUÂN  tại Nhà Thờ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng, vào lúc 5g00 ngày 27/8/2016 này .

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con
Gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. (Tv 16,6.8)

Xin chúc mừng quý Srs. và xin Thiên Chúa là Đấng Tín Trung hằng bao bọc, chở che nâng đỡ quý Srs. đến cuối cuộc đời.
BLLCHT