Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

LẦN HẠT KINH MÂN CÔI THẾ NÀO CHO ĐÚNG CÁCH ?
Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
   
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng, và suy gẫm về mầu nhiệm này
 7. Đọc Kinh Sáng Danh và lời nguyện Mân Côi
 8. Đọc mầu nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lập lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các mầu nhiệm thứ 3, 4 và 5
   
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

Lần hạt kinh Mân Côi thế nào cho đúng cách? Khi lần 

hạt, chúng ta có cần suy niệm không?


          Thánh Louise De Montfort nói:  Không phải do đọc kinh nhiều, nhưng do lòng sốt sắng cầu nguyện, mà ta làm vui lòng Chúa và được Ngài yêu thương. Chỉ đọc một kinh Kính Mừng cho sốt sắng, sẽ có công phúc hơn là đọc một trăm năm mươi kinh cách hững hờ. Hầu hết các người Công Giáo đều có lần chuỗi Mân Côi một trăm năm chục, hoặc chuỗi năm chục, hoặc ít ra vài chục kinh Kính Mừng. Vậy tại sao có ít người sửa mình, bỏ đàng tội lỗi và tấn tới về các nhân đức, phải chăng vì họ đã không đọc kinh Mân Côi đúng cách?
         Vậy ta hãy xem thế nào là cách lần chuỗi Mân Côi đẹp lòng Chúa và có sức giúp ta nên thánh thiện hơn. Trước hết, người đọc kinh Mân Côi phải ở trong tình trạng có ân sủng, hoặc ít là có quyết tâm muốn ra khỏi đàng tội lỗi. “Theo đó sách Huấn ca có lời rằng: “Lời tôn vinh Thiên Chúa không phát ra từ miệng kẻ tội lỗi” (Hc 15,9). Lời chào của Thiên Thần cũng như lời kinh của Chúa Giêsu không thể đẹp lòng Chúa, khi phát ra từ miệng người tội lỗi không thống hối. Chúa Kitô đã nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng nó thì ở xa Ta” (Mt 7,6)
        Chúng ta cầu nguyện bằng kinh Mân Côi là cách cầu nguyện tuyệt hảo nhất. Điều đó tốt, nhưng chưa đủ, còn cần phải đem hết tâm trí vào việc cầu nguyện của chúng ta, vì Thiên Chúa lắng nghe tiếng lòng của ta hơn là tiếng ngoài miệng ta. Đọc kinh cầu nguyện mà để mình chiều theo những sự lo ra là một điều bất kính đối với Thiên Chúa và Đức Mẹ. Đọc kinh Mân Côi như thế không ích lợi gì mà còn mang tội vào mình. Làm sao chúng ta dám xin Chúa nghe chúng ta, khi chính bản thân chúng ta không nghe mình, không chú ý những gì miệng mình đọc? “Vô phúc cho kẻ làm công việc của Chúa cách lơ đãng” (Gr 48,10)
           Thật là đáng buồn khi xem nhiều người lần chuỗi Mân Côi! Họ đọc lẹ hết sức, đọc không kịp thở và ăn vần nuốt chữ nhiều chổ trong lời kinh. Thử nghĩ xem, ăn nói với một người thường, ta cũng không nói liến láu như vậy, thì làm sao có thể coi đó là cách tôn vinh Chúa và Đức Mẹ? Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên, khi thấy những lời kinh rất thánh thiện của Kitô giáo không mang lại hoa trái nào cho người ta, và sau khi đọc từng ngàn chuỗi Mân Côi, người ta đã không trở nên thánh thiện hơn.
            Để tránh bị lo ra, bạn hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong mỗi mầu nhiệm của mỗi chục kinh Mân Côi. Hãy dùng trí tưởng tượng để suy ngắm các nhân đức của Chúa và Mẹ Maria nơi mỗi mầu nhiệm đó.
          Trong thư của nữ tu Lucia (thị nhân tại Fatima) gửi cho Cộng Đoàn Thánh Mẫu, cho ta biết thêm sự huyền nhiệm khi lần hạt kinh Mân Côi như sau: “Xin anh chị em ghi nhớ rằng không phải chỉ riêng tôi góp lời cầu nguyện với anh chị em mà còn có toàn thể triều thần thiên quốc cùng hợp chung tiếng hát hòa điệu với các tràng kinh Mân Côi nhịp nhàng anh chị em đọc. Thêm vào đó cũng có các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội kết hợp lời nguyện xin tha thiết của các vị với lời khẩn cầu của anh chị em.
          Ngoài ra, ngay mỗi khi bàn tay anh chị em mân mê tràng chuỗi Mân Côi và bắt đầu lần hạt Mân Côi thì tức khắc các Thánh Thiên Thần và các Thánh Nam Nữ cũng hòa nhịp với anh chị em trong lời kinh.
          Chính vì các lý do trên đây mà tôi khuyến khích anh chị em hãy sốt sắng lần hạt Mân Côi. Anh chị em hãy lần hạt Mân Côi với trọn tâm tình với Đức Tin và cùng lúc hãy suy gẫm ý nghĩa các mầu nhiệm của kinh Mân Côi”.
          Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã nói trong tông thư Rosarium Virginis Mariae, như sau: “Kinh mân côi, chính bởi vì nó phát xuất từ kinh nghiệm riêng của Đức Maria, là một lời kinh chiêm niệm sâu sắc. Không có chiều kích chiêm niệm ấy, kinh mân côi sẽ như một cái xác không hồn, …”
           Thánh Louise De Montfort nói tiếp: Mẹ Maria cũng đã dạy chân phước Alanô, Mẹ bảo ngài rằng: “Đây (kinh Mân Côi – tác giả) là một lời cầu nguyện rất hữu ích. Nguyên việc đọc một trăm năm mươi kinh Kính Mừng (nay là hai trăm kinh – tác giả) đã là việc rất đẹp lòng Mẹ, nhưng họ sẽ làm tốt hơn nếu cùng với việc đọc các kinh Kính Mừng như thế, họ suy ngắm về cuộc đời, về cuộc khổ nạn và về sự vinh hiển của Chúa Giêsu (và Mẹ Thánh Ngài – tác giả), bởi vì sự suy ngắm này là linh hồn của kinh Mân Côi”. … Sự suy ngắm các mầu nhiệm là cái làm cho kinh Mân Côi khác biệt các việc sùng kính khác.
         Thánh Lễ có sức tôn kính Chúa Ba Ngôi một cách vô cùng, bởi vì Thánh Lễ diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Chúng ta dâng lên Chúa Cha những công nghiệp của đức vâng lời, những đau khổ và máu thánh Chúa Kitô. … Vậy mà kinh Mân Côi ta đọc để suy ngắm các mầu nhiệm thánh cũng là một hy lễ ngợi khen dâng lên Thiên Chúa, để cảm tạ Chúa vì ơn cứu chuộc chúng ta. Kinh Mân Côi cũng là một sự sùng mộ kính nhớ những đau khổ, cái chết và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô.
          Những Kitô hữu không suy ngắm các mầu nhiệm Mân Côi tỏ ra rất vô ơn bạc nghĩa với Chúa Giêsu Kitô, không mấy qúi trọng tất cả những gì Chúa Cứu Thế đã chịu vì ơn cứu độ loài người. Cách hành xử của họ cho thấy họ không hiểu biết gì về cuộc đời Chúa Giêsu, họ ít bận tâm tìm hiểu những gì Chúa đã làm và đã phải chịu để cứu chuộc chúng ta. Những Kitô hữu đó nên lo sợ rằng: Vì họ đã không biết đến Chúa Giêsu, hoặc vì đã bỏ quên Ngài, cho nên Ngài sẽ xua đuổi họ trong ngày phán xét, với lời quở trách: “Ta bảo thật các ngươi, Ta không biết các ngươi” (Mt 25, 12). Vậy chúng ta hãy suy gẫm về cuộc đời và những đau khổ của Chúa Cứu Thế nhờ kinh Mân Côi.
          Nếu bạn cảm thấy lương tâm bị đè nặng bởi tội lỗi, bạn hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi, hãy đọc kinh và suy ngắm để kính nhớ một vài mầu nhiệm của cuộc đời, những đau khổ của cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Bạn hãy tin chắc rằng trong khi bạn đang suy gẫm và kính nhớ các mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Ngài sẽ xin Cha Ngài nhìn xem các thương tích của Ngài, xin Cha Ngài ban cho bạn được ơn thống hối và được ơn tha thứ mọi tội lỗi.
           Thánh Augustinô qủa quyết không có việc đạo đức nào sinh nhiều hoa trái và hữu ích cho ơn cứu độ bằng năng suy gẫm về những đau khổ của Chúa trong cuộc khổ nạn.
Một hôm, Đức Mẹ đã mặc khải cho chân phước Alanô rằng: Sau việc cử hành Thánh Lễ là tưởng niệm số một và sống động của cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, thì không có việc đạo đức nào trọng hơn và nhiều công hơn cho bằng kinh Mân Côi, vì kinh Mân Côi là tưởng niệm thứ hai, diễn lại cuộc đời và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô (khi đọc kinh Mân Côi có kết hợp suy niệm mầu nhiệm Mân Côi – tác giả).
           Đức Mẹ nói với chân phước Alanô rằng: “Mặc dầu đã có rất nhiều ân xá dành cho những người lần chuỗi Mân Côi, nhưng Mẹ sẽ thêm nhiều ân xá cho những ai quỳ gối lần chuỗi năm chục, cách sốt sắng và trong tình trạng không mắc tội trọng, và những ai trung thành đọc kinh Mân Côi và suy gẫm các mầu nhiệm sẽ được Mẹ trọng thưởng, là được ơn tha các hình phạt về mọi tội lỗi của họ vào lúc cuối đời họ. Con đừng coi đó là điều khó tin. Mẹ dễ dàng làm điều đó, vì Mẹ là Mẹ của Vua trời đất, chính Ngài đã gọi Mẹ là đấng đầy ơn phúc. Thật Mẹ là Mẹ đầy ơn phúc và Mẹ sẽ đổ tràn ơn phúc xuống trên các con yêu dấu của Mẹ”.

Giuse Hoàng Trung Chính

(nguồn : memaria.org)