Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

MỪNG 45 NĂM LINH MỤC .....
MỪNG 45 NĂM LINH MỤC CHA NGHĨA TỬ GIUSE ĐINH CÔNG HẠNH VÀ LỄ GIỖ LẦN THỨ 45 CHA CỐ AN TÔN BÙI HỮU NGẠN .
(1973-2018)

Mừng Cha trọn bốn lăm năm
Sống đời thánh hiến chuyên chăm, cần cù
Mặc cho bão tố phù du 
Biết bao sóng gió chân tu bền lòng
Chúng con một dạ cầu mong
Cha nhiều sức khỏe – hằng năm vẫn vào
Giỗ Cha Cố - rất tự hào
An Hòa xứ đạo nghẹn ngào khắc ghi
Cha bình tâm vẫn bước đi
Qua bao thử thách ngại gì chông gai
Ơn Chúa thương mãi – thương hoài
Đức Mẹ phù hộ - đường dài tiến xa
Đoàn con xin kính chúc Cha
Hồn an xác mạnh nhẩn nha về trời .

HTr. VŨ THỊ LÝ SG