Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

SỐNG ĐÁNG YÊU, ĐÁNG MẾN


                                     


    SỐNG ĐÁNG YÊU, ĐÁNG MẾN

Hằng năm Giáo Hội dành ra 40 ngày mùa Chay,
mời gọi con cái của mình cầu nguyện, ăn chay, bố thí.
Mong tạo cho con cái mình một thể xác lành mạnh
và một tâm hồn an bình.

Bớt ăn, thể xác chúng ta sẽ mạnh khỏe.
Xám hối, tâm hồn chúng ta sẽ thanh thản.

Ăn chay bên ngoài chỉ là phụ thuộc.
Xám hối bên trong mới là chính yếu.
Xé lòng chứ không xé áo.

Vì cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích
là quảng đại tha thứ.
Là xóa bỏ hận thù.
Là nói lời êm dịu thân thương.
Là không lên án, không chỉ trích, không xỉ nhục.
Là chia cơm cho người đói.
Là chia áo quần cho người thiếu thốn.

Vâng,
Hãy thương xót, để anh em được xót thương.
Hãy tha thứ, để anh em được thứ tha.
Anh em đối xử làm sao, thì sẽ được đối xử làm vậy.
Anh em cho đi thế nào, thì sẽ được cho lại như thế.
Anh em xét đoán làm sao, thì sẽ bị xét đoán như thế.
Anh em ăn ở nhân hậu, thì sẽ được đối xử nhân hậu.
Anh em đong đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy.

Mùa chay bắt đầu với lễ Tro.
Chúng ta sẽ nhận một chút tro trên trán.
Tro ấy nhắc nhở thân phận con người của chúng ta:
Mau chóng tàn úa như cỏ dại.
Nay còn mai mất.
Có là ông to bà lớn cỡ nào ...
Có nhiều tiền của đến đâu,
mỗi người cũng sẽ trở về cát bụi,
chẳng mang theo được gì cả.

Vậy thì,
chúng ta quyết tâm sống sao cho đáng yêu, đáng mến
như Chúa đã mời gọi chúng ta,
cho thế gian này trở thành thiên đàng
cho chính mình và cho mọi người.
Holy and Happy New Year
Nu cuoi tren moi
Cau cho nhau