Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

HỌP MẶT CỰU HTDC FATIMA GÒ VẤP VÀ ĐOÀN HTDC HÒA HƯNG (CŨ)


Chúa nhật 3/7/2016 , tại phòng Hiệp Nhất nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng , Q3 , Tp HCM ,

Đoàn HTDC Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Hòa Hưng Sài Gòn trước 1975) và Đoàn HTDC Fatima Gò Vấp (trước 1975) họp mặt hằng năm nhân ngày lễ Thánh Tông đồ Phê rô  để tưởng nhớ đến người Cha Tinh Thần mới mất mấy tháng vừa qua ở Mỹ   : Linh Mục PHÊ RÔ PHAN PHÁT HUỒN , C.S.s.R (5/10/1926 - 16/10/2015), cũng như cầu nguyện  cho  vị tuyên úy trước đây của Đoàn  LM. PHÊ RÔ ĐINH NGỌC QUẾ  nay đã về hưu dưỡng được bình an , khỏe mạnh .