Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

LÝ TƯỞNG SỐNG TIN MỪNG

         Môn Đệ Thầy
    (Suy niệmTM  Ga 13. 31-35)
     Vào giờ cuối bữa tiệc ly
Giu Đa vùng dậy, ra đi bẽ bàng.
     Chúa liền nghĩ tới vinh quang
Qua tuần chịu nạn, khải hoàn Phục sinh.
     Vinh danh Cha Cả Thiên đình
Cùng Ngôi Hai Chúa hiển vinh muôn đời…
   *** 
     Các con yêu dấu ta ơi,
Chỉ còn ít nữa, Thầy rời các con.
     Điều răn mới, giữ cho tròn,
Yêu nhau: dấu chỉ là môn đệ Thầy
                              Thế Kiên Dominic


 LÝ TƯỞNG SỐNG TIN MỪNG
             **********
Người tín hữu đang trong lòng Giáo Hội
NhậnTin Mừng là lý tưởng đời mình.
Làm con chiên hiền hậu sống an bình,
Luôn tín thác nơi tình thương Thiên Chúa.
*Đọc Lời Chúa để nghe Lời Chúa hứa:
 Sống ngay lành, mến Chúa, phải yêu người,
Không gian tham, không vương vấn tội đời,
Ngày Chúa gọi sẽ về nơi vĩnh phúc.
*Sống lý tưởng Tin Mừng phải trung thực
Việc tông đồ luôn sốt sắng tham gia,
Cầu mong nơi vạn quốc sáng danh Cha
Và Nước Chúa ngày ngày thêm mở rộng...
*Sống lý tưởng Tin Mừng: đầy hy vọng,
Bao gian nan, thử thách đều vượt qua,
Do quyền năng linh ứng Chúa Ngôi Ba
Người tín hữu vẻ vang đời dân thánh...
                              (Thế Kiên Dominic)

           LƯỢNG HẢI HÀ
                   ***
Nhân hậu,xót thương: lượng hải hà.
Tình yêu Thiên Chúa thật bao la:
Điều nhân, điều nghĩa, hằng kêu gọi,
Tội trọng, tội hèn, hứa thứ tha.
Kinh Thánh chứng minh tin cậy vững,
Tin Mừng chỉ dẫn sống hiền hòa.
Khôn ngoan, tỉnh thức, năng cầu nguyện,
Vĩnh cửu, trường sinh tại Nước Cha...
                                Thế Kiên Dominic