Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

TÂM SỰ VỚI CHA (Tức với Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống)
Đọc ''tin sét đánh'', Cha ơi
Lệ con trào xuống ở nơi máy mình!
Cha về với Chúa Thiên Đình!
''Con chiên tại thế'' nhớ hình bóng Cha
Tác phong Giám Mục tài ba
Hiền từ, khiêm nhượng, vị tha, chân tình
Yêu chiên hơn bản thân mình:
''Hiện Thân'' của Chúa là Tình Bao La!
Tôn thờ ''Thiên Chúa sinh ra''
Ở nơi máng cỏ nên Cha ''vào đời'':
Tình Yêu diễn tả bằng lời
Qua nhiều Ca Khúc thấm nơi cõi lòng!
Đêm nay, bên ngọn đèn chong
Tạ Ơn Thiên Chúa Quan Phòng thương Cha:
Được từ biệt ''cõi người ta''
Mà về hưởng phúc bên Cha Thiên Đường
Chẳng còn thoi thóp, đau thương
Mắt nhìn giáo hữu ở dương thế nầy
Cha mong hội ngộ sum vầy
Ở ''Nơi Vĩnh Cửu'' tràn đầy hân hoan!

Đức Quốc, Chúa Nhật 05.3.2017
Đaminh Phan văn Phước

Kính mời Bà Con xem Videos về Đức Cha có biệt hiệu: THÔNG VI VU.