Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

HUY HIỆU ĐỘI TRƯỞNG

 

Huy hiệu Đội Trưởng


       Đó  là một sao nhỏ sang chói em hiên ngang đeo trên mũ  bên phải thánh giá .
       Nó phân biệt em với chúng bạn , nó chỉ cho mọi ngừơi biết em là Trưởng , là người hướng dẫn :  thật là trang trọng !
       Ánh sáng ? Với linh hồn , chỉ có một ánh sáng thật , ánh sang Chúa Giê su Ki tô  đã đến thế gian . Và ánh sáng nơi em , Đội Trưởng , chỉ là tia phản chiếu bé nhỏ , tôi nói gần như một chút xíu  ánh sáng của Chúa .
       Em thấy ở nhà thờ , ông từ đốt nến chầu , trẻ em trố mắt nhìn cái công việc thích thú đó : một chút ánh sáng nhấp nháy trên đầu cần dần dần đã đốt cháy cả hàng nến .
       Ánh sáng Trưởng cũng thế , tức là những đức tính tốt của em , hùng dũng , hăng hái , lòng tốt , tình anh em , dịu dàng , tinh thần hy sinh , tất cả sẽ lôi cuốn tâm hồn chúng bạn lại với em ; mà nó chỉ “ cháy sáng “ khi liên kết với Chúa Giêsu  là ánh sáng duy nhất  , Thủ Lĩnh duy nhất . Ánh sáng Chúa nơi tâm hồn người khác , nhiều khi , vì liên đới , chỉ có thể cháy sáng nhờ em , vì chính em sẽ đem đến cho họ ánh sáng đó .
       Đây là ý nghĩa chiếc sao của em . Nó không phải để nói với người khác : “ Coi chừng , cái loa , thượng cấp đây , liệu mà kính trọng cho phải phép “ !
       Có nó đấy là để nhắc nhở em , Đội Trưởng , cái lý tưởng của em những trách nhiệm , lời tuyên hứa . Hãy gắng sức HẦU HẠ Chúa , các Trưởng và anh em chúng bạn . Giải bày ánh sáng  cho người khác chẳng là phục dịch phi thường sao ?
       Em , Trưởng nhỏ , em nên suy nghĩ điều này : khi trao chiếc sao cho em , Cha có thể nói với những lời Đức Giám mục  nhắn nhủ trong trường hợp trang trọng hơn , khi ngài truyền chức bốn :
 …..Giữa xã hội hư hỏng đồi bại , con phải như ngọn đuốc sáng , vì con sở hữu lời hằng sống …. Hãy làm người con của ánh sáng … và ánh sáng  hữu hình con mang trên mình (huy hiệu Đội Trưởng ) phải phản chiếu ánh sáng  vô hình mà gương sáng và đời sống con phải gieo rắc khắp nơi .
        Em hãy nhớ tới câu chuyện , ai cũng biết , ngày kia một vì sao huyền bí đã hiện ra trước mắt các nhà bác học Đông Phương . Các ông dán kính vào để coi cho chắc có phải ảo tưởng không . Rồi , các ông nghiên cứu sách các tiên tri trong nước để tìm lời chỉ dẫn . Các ông lên đường trên lưng lạc đà theo hướng sao soi chiếu .
         Em biết , các ông đã tìm thấy một Hài Nhi trong hang bò lừa tiều tụy . Hài Nhi có vẻ như hài nhi khác , nhưng tâm hồn các ông được ơn Chúa soi sáng đã hiểu và xúc động : Các ông liền phủ phục thờ lạy Hài Nhi Giêsu , ánh sáng thật .
         Ánh sáng đó , Trưởng mến , còn ít người biết tới .
         Chẳng là buồn khi nghĩ đến bao anh em đáng thương kia không nhận biết Hài Nhi Giê    su ?
         Trên hai tỷ lương dân , tức là những người không ở trong ánh sáng  mà trong tối tăm .
Không phải ở Trung hoa , ở Congo , mà ở bên em , ở trường , ngoài phố, ở khắp nơi …
Giữa đám họ , với thánh giá và sao của em , nhưng nhất là với nụ cười , công tác phục vụ , lòng tốt của em , phải là cái gì mang ánh sáng .
          Em hãy làm cho chiếc sao Đội Trưởng của em trở thành đích điểm các tâm hồn hướng vào .
          Em hãy làm chúng bạn BƯỚC THEO ÁNH SAO !