Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ   Nói đến hai chữ thập giá ai cũng hiểu đó là những khó khăn, đau khổ, thử thách, gánh nặng của thể xác và tinh thần ta gặp trên cuộc đời này. Ai cũng sợ gặp phải khốn khổ thương đau, vậy mà chẳng biết có thật lòng không khi ta vẫn hát: “Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài…”
   Thánh giá hiện diện trong đời sống chúng ta bằng nhiều thể nhiều cách. Thánh giá có thể là bệnh tật, nghèo đói, hoạn nạn, đau đớn, bị khinh khi hoặc cô đơn. Có khi do hoàn cảnh tự nhiên, có khi bởi người khác, và cũng có khi chính chúng ta là thánh giá cho người khác. Mặc dù nhiều khi rất khó đón nhận, nhưng thánh giá có thể trở thành một nguồn thanh luyện, sự sống và niềm vui, nếu như chúng ta đón nhận với lòng yêu mến.
Khi gặp thánh giá, ước chi chúng ta đừng bao giờ thở than, nhưng hãy cảm tạ Chúa về những thất bại, đau khổ, tổn thương, vì chúng thanh luyện chúng ta. Những nghịch cảnh như thế là những cơ hội giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa mời gọi: “Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo.” Đối mặt với đau khổ nghịch cảnh ai mà không sợ hãi. Chính Chúa Giêsu trong vườn Giệtximani đã sợ đổ mồ hôi máu mà van xin với Chúa Cha: “Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này”. Nhưng với lòng yêu mến vâng phục Thánh Ý Cha Ngài đã thưa lên: “Nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha.” Và Ngài đã uống cạn chén đắng trong cuộc tử nạn. Nhờ đó, toàn nhân loại được ơn cứu độ. Chỉ trong yêu mến và vâng phục Ngài mới đủ sức hoàn tất Thánh Ý Cha. Ngày nay chúng ta có chỗ nương thân vì Chúa nói: “Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho.” Hãy đến với Chúa, trong Ngài, gánh nặng của ta sẽ trở nên nhẹ nhàng !
   Trong sách “Gương Chúa Giêsu” có lời: “Nếu con vui lòng vác thánh giá, thì thánh giá sẽ vác đỡ con”. Vâng, nếu ta khó chịu phàn nàn rên la khi gặp đau khổ thì quả là thập giá càng thêm nặng nề. Nhưng nếu ta biết nhìn lên mà kết hợp với đau khổ của Đức Kitô để Ngài cùng vác với ta, sức nặng thập giá trở nên nhẹ hơn, dễ vác hơn. Người ta kể lại thánh nữ Catharina khi gặp thánh giá kêu khấn Chúa nhưng không thấy Người. Sau cơn đau khổ Chúa hiện đến, thánh nữ than thở: “Lúc con đau khổ Chúa ở đâu?” Chúa phán: “Khi ấy Cha ở trong con để giúp con có sức chịu đựng.”
   Dưới cái nhìn của trần thế, thập giá là sự điên rồ. Nhưng trong Đức Giêsu Kitô, thập giá trở nên nguồn ơn cứu độ chúng ta. Là những chi thể sống động trong cùng một Hội Thánh mà đức Kitô toàn thắng là đầu, nếu chúng ta sống gắn kết với Ngài trong từng phút giây, Ngài sẽ cùng với chúng ta chiến đấu vượt qua, để thánh giá trở nên nguồn vinh phúc cho mỗi chúng ta. Bởi “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ được cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người.”
Én Nhỏ
http://www.giaophanhunghoa.org