Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

SÓNG BIỂN


HTDC là một phong trào.
Chính vì là một phong trào nên nó có lúc như sóng biển ầm ầm gào thét, nhưng cũng có khi rì rầm lặng êm .
Mỗi người chúng ta trong phong trào chỉ như một hạt cát ,giọt nước trong đại dương mênh mông , và chỉ mong sao mọi hạt cát, giọt nước đó kết hợp với nhau tạo thành những đợt sóng  mạnh mẽ và hữu dụng  sau gần 40 năm tan đàn xẻ nghé.
Xin gửi đến toàn bộ các Trưởng loạt ảnh của  Kale CJ đến từ Hawaii, và Nick  Selway đến từ Washington , những người đã bền bỉ chụp lại những con sóng biển đẹp đến mê hồn ,như một mong ước  .
                                                                                                        TTC
                                                                                              gx An hòa(cũ),ĐN
                                                                                hiện ở gx Thanh đa, Sài gòn