"Tĩnh Tâm" và "cấm phòng" về hành động và mục đích là giống nhau.... là "lánh riêng ra một nơi", trong thinh lặng để an dưỡng, bồi bổ hồn xác...là Cầu nguyện cách mật thiết, chương trình trong những ngày đó chỉ có một việc duy nhất là gặp Chúa..... trải lòng ra với Chúa, nghe Chúa nói... chiêm ngắm Chúa... Và nhận ra thánh ý Chúa trong đời của mình....để điều chỉnh, để quyết định.

Về nghĩa từ, "Tính tâm" : nói lên sự tĩnh lặng của tâm hồn, định tâm, trở về với con người của mình, đặt toàn bộ con người tâm trí trước sự hiện diện của Chúa... và suy xét nhờ ơn Chúa soi sáng để đi sâu vào nội tâm của mình... và tìm được sự tỉnh lặng, bình tâm trong sâu thẳm tâm hồn... Còn "Cấm phòng" nhắm tới hành vi bên ngoài, cấm... cách ly với bên ngoài, với công việc, các mối tương quan xã hôi, ... trong một thời gian cần thiết, theo lời Chúa Giê su dạy "Khi cầu nguyện anh em hãy vào phòng đóng cửa lại.... mà cầu nguyện với Cha của anh em, Đấng hiện diện ở nơi kín đáo." (Mt 6,6).