Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

…TRƯỚC NGÀY CÁNH CHUNG

                              


    …TRƯỚC NGÀY CÁNH CHUNG
                       (Suy niệm từ Mc 13, 24-32)

Chúa loan báo, cho hay, thời thế mạt:
Cả đất, trời chuyển biến lạ, bất thường.
Trong hoang mang, dân chúng chịu đau thương.
Họ sẽ thấy Con Người tái giáng thế.
***
Ngài sẽ đến trong vinh quang Vương Đế
Ngày cánh chung là ngày xét xử công minh
Những kẻ lành: sẽ nhận phúc trường sinh,
Còn kẻ dữ: đời đời trong hoả ngục.
***
Ngày tận thế khi nào ai biết được,
Nhưng ngày nay biến động thấy từng ngày,
Khắp dân gian: điều bất trắc chất đầy.
Đời nhân thế rành rành không vững chắc
***
Người tín hữu: giữ mình luôn thanh sạch.
Phán xét chung, cũng như phán xét riêng,
Luôn sẵn sàng, tỉnh thức, cầu nguyện siêng
Ngày Chúa gọi: về làm dân Nước Chúa…

                             (Thế Kiên Dominic)      CHỈ MỘT LẦN
              ****
Sống chết đời này, chỉ một lần.
Bền  gan  vững chí chớ phân vân.
Đường về Đất Tổ không xa nữa.
Kiếp sống tha hương mãi ngắn dần.
Thống hối, ăn năn, chừa tội lỗi.
Lập công, đền tạ, lãnh hồng ân.
Trường sinh: vui hưởng đời dân thánh,
Vĩnh phúc: tôn vinh Chúa Chí Nhân…
                                  Thế Kiên Dominic
ĐƯỜNG VỀ QUÊ THẬT

Dài ngắn, vui buồn chẳng kể chi,
Sống là ở tạm, thác là về.
Cậy tin, phó thác quyền năng Chúa,
Khúc khuỷu đường đời, dấn bước đi...
***
Trẻ trung: thánh nữ Tê rê sa,
Ẵm Chúa Hài Đồng với bó hoa,
Quyết chí một lòng theo hạnh Mẹ,
Tuổi xuân tận hiến, sống hiền hoà.
***
Phao Lô thánh cả lúc về già:
Trận chiến ba thù, thắng, vượt xa...
Lãnh nhận triều thiên công chính hoá.
Muôn đời Giáo Hội nhớ công cha...
***
Công dân nước Chúa sống đời sau,
Chẳng trẻ, chẳng già, chẳng khổ đau.
Vĩnh phúc, trường sinh dòng Cứu Thế,
Thiên Đình Quê Thật cực nhiệm màu...(Thế Kiên Dominic)