Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ĐƯỢC THAM DỰ NGHI THỨC THÀNH HÔN & TIỆC CƯỚI CẶP HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH KHÔNG ?


same-sex-marriage.jpg Là người tín hữu Công Giáo,
 chúng ta có bổn phận sống và chu toàn mọi giáo lý và lề luật của Giáo Hội, là Mẹ đang thay mặt Chúa là Cha trong trách nhiệm  dạy dỗ con cái mình tuân giữ mọi điều cần thiết cho được rỗi linh hồn để hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa trên Nước Trời mai sau.

Cụ thể, giáo lý hôn nhân dạy mọi tín hữu biết rằng hôn nhân chỉ có giữa một người nam và một người nữ mà thôi, vì đây là ý muốn của Thiên Chúa từ đầu khi tạo dựng con người có nam có nữa và truyền cho họ phải “ 
sinh sản cho nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị địa cầu.” ( St 1:28). 

Chúa Giêsu đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích và truyền cho con người mệnh lệnh

Là “ 
sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” ( Mt 9: 6) 
( giáo luật số 1055 &1)Như Thế, Giáo Hội không thể  chiều theo su hướng của thời đại tục hóa để công nhận hôn nhân đồng tính  (same sex mariage) , tức là hôn nhân giữa hai người nam hay hai người nữ được, vì đây là điều trái tự nhiên và vô luân, dựa trên chính lời Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê để truyền lại cho dân Do Thái  xưa như sau:
 “ 
khi người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với đàn bà, thì cả hai đã làm điều ghê tởm
,…” ( Levi 20: 13)
 
Vậy mà  các xã hội bệnh hoạn như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức…là những quốc gia có đông người theo Kitôgiáo, lại công nhận loại hôn nhân trái tự nhiên này để chiều theo đòi hỏi của thiểu số người  bệnh hoạn đòi công nhân cho việc trái tự nhiên này là hôn nhân. Đây quả là một tụt hậu thê thảm cho một  nếp sống  tinh thần và luân lý lành mạnh,  khác xa với đời  sống của mọi loài vật chỉ sống với bản năng và không biết gì về luân lý, thuần phong mỹ tục.

Chúng ta không ghét hay lên án những người sinh ra với khuynh hướng bất bình thường ( abnormal) về phái tính ( sexuality). Chúng ta thông cảm và tôn trọng họ như mọi người bình thường khác. Nhưng chúng ta không thể công nhận việc sống chung của họ là hôn nhân được, vì bản chất trái tự nhiên, trái luân lý của sự phối hợp giữa hai người nam hay hai người nữ. Hôn nhân mà họ đòi công nhận- và đã được các xã  hội bệnh hoạn kia  công nhận- là thứ hôn nhân không  thể đạt được mục đích của hôn nhân là sinh con cái và giáo dục chúng thành những người biết sống tự nhiên, phát triền bình thường về mọi mặt tinh thần và tình cảm.

Do đó, nếu các trẻ em  mà những cặp hôn nhân đồng tính này nhận làm con nuôi thì những trẻ  này  sẽ  nghĩ sao  và học được gì trong gia đình chỉ có hai người cha hay hai người mẹ ? Tệ hại hơn nữa là khi thấy hai người cha hay hai người mẹ của chúng ngủ chung với nhau một giường ..thì chúng sẽ nghĩ gì về sự chung sống này

Đấy là những vấn nạn đặt ra cho những cặp hôn nhân đồng tính, cho các nhà  giáo dục, các nhà xã hội học  và luân lý học, và cách riêng,  cho các xã hội bệnh hoạn đã công nhận loại hôn nhân trái tự nhiên này.

Trên bình diện luân lý, đạo đức, Giáo Hội không bao giờ  công, nhận loại hôn nhân trái tự nhiên này vì  tự bản chất nó là vô luân, trái tự nhiên  và  không thể đạt mục đích của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập cho mục đích bảo tồn  và phát triển sự sống  của  con người  trên trần thế  này cho đến ngày mãn  thời gian,

Vì Giáo Hội không công nhận, nên người tín hữu Công giáo cũng không được phép tham dự đám cưới của những cặp đồng tính này, kể cả dự tiệc cưới của họ. Lý do là tham dự như vậy,  có nghĩa là công nhận việc sống  chung của họ là hôn nhân theo luật của  Chúa và của Giáo Hội,  và phù hợp với luân lý đạo đức của con người.

Tiện đây cũng xin nói thêm điều này : ngay cả những đôi hôn phối Công Giáo,  vì lý do riêng nào đó, không được chứng hôn trong nhà thờ,tức là thành hôn trong Giáo Hội, mà vẫn tổ chức tiệc cưới bên ngoài như những cặp hôn phối hợp pháp khác, thì người Công giáo cũng không nên tham dự tiệc cưới này , vì tham dự như vậy, cũng  có nghĩa là công nhận sự thành hôn của họ là hợp pháp theo giáo lý của Giáo Hội.

Cũng cùng lý do này, người cử tri Công giáo cũng không  được bỏ phiếu cho những ứng cử  viên nào đã công khai chống lại Giáo Hội vì tán thành việc phá thai, ly dị, chết êm dịu ( euthanasia) và hôn nhân đồng tính.Các ứng viên này có tham dự Thánh Lễ thì cũng  không được rước Mình Thánh Chúa như những người tín hữu sống theo giáo lý, giáo luật của Giáo Hội,

Lm. Phanxicô  Xaviê Ngô Tôn Huấn
(Nguồn : conggiao.info)