Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

ANH EM TA VỀ


Về cũng là đi.
Về trong một chừng mực nào đó cũng là một sự khởi đầu.
Nào, ta cũng vỗ tay với  “ANH EM TA VỀ” của Lm Tiến Lộc

Lời nhạc 

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần (nè)
Một hai ba bốn năm
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp (nè)
Năm bốn ba hai một .

PK1 :

Một đều chân bước nhé 
Hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta, bốn bể anh em một nhà 
Năm giữ mãi tình này trong câu ca .

PK2:

Một cùng nhau mến Chúa
Hai yêu người như ta
Ba lòng tin sắt đá, gian khó không phai mờ
Bốn sống đời chứng nhân, rao giảng tin vui xa gần
Năm nhất trí đồng lòng xây quê hương .