Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

THƠ - MỪNG CHÚA PHỤC SINH


Mừng Chúa Phục Sinh
* * * ** * * * *
Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh
Thơ câu-lạc-bộ đồng thanh khởi mầu
Làng văn liên kết cùng nhau
Tôn vinh Thiên Chúa trước sau  đồng hành
Loan truyền chân lý, công bình
Thực thi bác ái, đăng trình thi ca
Bình an Chúa đến mọi nhà
Hương thi hữu sạ chan hòa thánh ân
Quê hương, thế giới xa gần
Đoàn con cảm tạ hồng ân Chúa Trời
Bốn phương hiệp nhất chung lời
Thơ văn chuyển tải, Nước Trời truyền rao
Ân sóng cứu độ dạt dào
Tế hy thập giá, máu đào chứng minh
Phục sinh hiển trị quang vinh
Yêu thương cao trọng, suối tình bao la./

                                                 Tinh Hoa    


TUYÊN XƯNG CHÚA SỐNG LẠI  
(Suy niệm từ Mc16.1-8//Ga20.1-9//Lc24.13-35 )

Chúa sống lại, như lời đã phán hứa.
Halleluia! Halleluia!!!
Khắp đất trời vang dội tiếng hoan ca
Cả nhân loại reo mừng ơn Cứu Dộ!!!   
                        ***
     Tuần Thương khó,tham gia tích cực,
     Lễ Phục Sinh rạo rực trong lòng,
          Cảm suy mầu nhiệm hiệp thông,
Các bà phụ nữ lập công bất ngờ.
     Say sứ vụ tông đồ cao cả,
     Quyết hiến thân truyền bá Tin Mừng.
          Lời Thầy ai dám nhửng nhưng,
Rao truyền khắp chốn, tận cùng thế gian.
     Người tín hữu, dân ngoan Giáo Hội
     Luôn giữ mình: tội lỗi tránh xa,
          Đường trần: can đảm vượt qua,


Phục sinh trong Chúa mới là chứng nhân. 
(Th.K.Dominic)