Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

HỒN XÁC MẸ THIÊN CHÚA VỀ TRỜI

Lời dẫn nhập:
Có người dựa vào lời Thánh Phaolô: ''Do đó, hỡi anh em, tôi muốn nói: Thịt và máu không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa; cái phù du không thừa hưởng được sự trường tồn.'' (1Cor. 15, 50) để nói rằng bà Mari đã chết rồi thì làm sao chúng ta có thể thấy xác bà ấy ở trên Thiên Đàng!
Chính vì lý do ấy, dựa vào ''Đạo của Chúa Tình Yêu và Kinh Thánh'', tôi tin rằng Hồn và Xác của Mẹ được Chúa Giêsu RƯỚC về Nhà Cha của Ngài là điều hợp tình, hợp lý!

A- DỰA VÀO ĐẠO TÌNH THƯƠNG và KINH THÁNH
1- Thảo kính Cha-Mẹ
Sau ba Giới Răn dành cho THIÊN CHÚA thì Giới Răn thứ bốn là ''THẢO KÍNH CHA MẸ''! Là Con của Mẹ, Chúa Giêsu cũng nêu gương cho chúng ta là phải LÀM THEO lời Mẹ XIN RƯỢU cho tiệc cưới, tức là xin Chúa thương đến mọi gia đình đang CẦN Ơn Chúa. Ngài thương người khác như thế, huống chi là Mẹ của Ngài! Nhưng chẳng lẽ Lời XIN VÂNG của Mẹ (đã mở được Cửa Thiên Đàng cho MƯA ƠN CỨU CHUỘC) không còn tác dụng để Thiên Chúa Ba Ngôi mở Cửa lần thứ hai mà tiếp nhận Hình Hài Trinh Nữ là Mẫu Hậu của Chúa Giêsu? Chẳng lẽ chín tháng, mười ngày trong bụng Mẹ, cảnh Mẹ bồng bế Chúa trốn sang Aicập vào ban đêm, lời tiên tri của Thánh Ximêon về lưỡi gươm sắt sẽ đâm thâu lòng Mẹ, ba mươi năm Mẹ nuông chiều, nuôi nấng Chúa, chăm sóc từng miếng cơm, manh áo cho Chúa, Đoạn Đường Thương Khó đưa Mẹ đến Đồi Tử Nạn để đồng tế Con Mẹ, những ngày tháng Mẹ kề cận Hội Thánh để an ủi người tin, khuyến khích họ vững lòng, bền chí và những năm tháng dài lê thê nhớ thương Hình Hài của Chúa Giêsu...cũng CHẲNG LÀ GÌ như người phàm chua chát nói: ''Trăm năm nào có gì đâu! Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!''? Chẳng lẽ Chúa Giêsu ngự trên Ngai Thiên Quốc vẫn đành lòng để Thân Xác của Mẹ phải thối tha như mắm, làm mồi cho côn trùng hay sao? Chẳng lẽ Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa cả Trời Đất, là Đấng Toàn Tri, là Tình Yêu mà lại KHÔNG CÓ HIẾU với Mẹ của Ngài BẰNG người phàm? Người đời còn biết ướp xác mẹ mình, xây lăng, đắp mộ cho mẹ, hốt cốt của mẹ để mang theo mà chôn cất gần nơi mình cư ngụ thì huống chi là Chúa Giêsu!
2- Chỗ ở trong Nhà Cha
Chúa Giêsu phán: ''Trong nhà Cha Ta, có nhiều chỗ ở. Nếu chẳng như vậy, Ta có nói với các con: Ta đi DỌN CHỖ cho các con là sao? Nếu Ta đi dọn chỗ cho các con thì Ta sẽ đến lại (1) và đón các con theo Ta để Ta ở đâu, các con CŨNG ở đó.'' (Gioan 14, 2-3) Chúa đi dọn chỗ cho ông, bà, anh-chị-em và cho tôi! Chẳng lẽ Ngài không dọn chỗ ƯU TIÊN MỘT cho Đấng sinh thành, nuôi dưỡng Ngài?
3- Chỗ ở do Chúa Cha tặng
Mẹ các con ông Zêbêđê đến gặp Chúa cùng với các con của bà, và phục mình xuống xin Ngài như sau: "Xin Ngài cho hai đứa con của con được ngồi, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài." Chúa liền nói: "Các người không biết mình xin gì! Các người có thể uống chén Ta sắp uống không? ...Chén của Ta, các ngươi sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Ta, Ta không có quyền ban, nhưng mà dành cho ai đã được Cha Ta dọn cho." Vậy thì ai là người được Chúa Cha CHỌN làm Đền Thờ cho Chúa Cứu Thế NGỰ vào (lòng) chín tháng, mười ngày? Ai là người có công với Chúa Giêsu hơn Mẹ Maria? Theo tôi, ngự bên hữu Chúa Cha là Chúa Con như lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Và sát bên Chúa Giêsu là Đức Mẹ và Dưỡng Phụ Giuse vì cả Ba Đấng là Thánh Gia Thất có một không hai, BẤT khả phân ly trong Nước Chúa giữa cõi đời và TRÊN Cõi Trời!!!
4- Chỗ ở mà Chúa Giêsu thay Cha Ngài để ban
Với người gian phi cũng bị đóng đinh cạnh bên Chúa, mà Ngài còn hứa cho chỗ ở như sau: ''Hôm NAY, con sẽ ở trên thiên Đàng với ta.'' (2) thì huống chi là với Thân Mẫu của Ngài!!!
5- Chúa yêu thân xác của người đời
Là bạn của Chúa, ông Ladarô đã chết và xác thì thối trong mồ, mà Chúa còn thương, cho xác ấy sống lại. Ngài còn coi trọng thân xác của mọi người thì huống chi là Hình Hài của Mẹ Maria ''có phúc trong nữ giới cho nên (3) Trái CỦA lòng Bà cũng có phúc.'' như lời ca tụng của Bà Êlidabet!
6- Chúa Giêsu rước Mẹ về Trời như thế nào?
Kinh Thánh không nói về việc nầy. Nhưng, Thánh Phaolô lại giúp chúng ta hiểu về người chết sống lại. Đoạn văn hơi dài, tôi tạm dịch rút ngắn từ Bản Dịch của Công Giáo và Tin Lành Đức như sau:
''Nhưng ai đó sẽ hỏi: Người chết sống lại thế nào, sẽ lấy thân thể nào? Câu hỏi điên rồ! Cái mình gieo, sẽ không sống nếu nó không chết. Cái mình gieo chưa có hình thể sẽ mọc lên, mà chỉ là hạt suông, chẳng hạn hạt lúa hay thứ gì khác. Thiên Chúa CHO nó hình thể như Ngài tiền định: giống nào, hình thể nấy. Nhưng vẻ đẹp CỦA thiên thể thì KHÁC vẻ đẹp của địa thể. Việc phục sinh của người chết cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà sống lại thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà sống lại thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà sống lại thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể thế tục, mà sống lại là thân thể siêu nhiên. Nếu có thân thể thế tục thì CŨNG có thân thể siêu nhiên. Người Cõi Trời ra sao thì người khác ở Cõi Trời cũng vậy. Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người dương thế thì chúng ta cũng sẽ mặc được hình ảnh CỦA Cõi Trời. Vì cái phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.'' (1 Cor. 15, 35-53)
NHƯNG Thân Xác của Mẹ Maria thì lại KHÁC! Dù là thọ tạo hữu hình, Mẹ vẫn là Mẹ của các Thiên Thần bởi vì Mẹ đã được biệt chọn làm Mẹ Chúa Giêsu là Con Một của Chúa Cha!!! Cứ thắp đuốc khôn ngoan mà tìm cũng KHÔNG ra thọ tạo nào khác được DIỄM PHÚC như Mẹ!!!
7- Ông Môsê và Tiên Tri Êlya hiện ra
Tin Mừng theo Thánh Mathêô 17, 1-9 kể lại việc Chúa đem theo ba đệ tử: Phêrô, Yacôbê và Gioan lên núi. Ngài tự biến hình trước mặt họ. Có hai ông Môsê và Êlya hiện ra cho họ. Như vậy, hai ông ấy mà còn được Chúa sai hiện xuống điểm hẹn, được Ngài CHO MANG hình hài KHÔNG hư nát thì huống chi là HÌNH HÀI MẸ của Ngài! Trong Philip 3, 21, Thánh Phaolô dạy: ''Ngài sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của ta THÀNH đồng dạng với Thân Xác vinh quang của Ngài, với quyền năng Ngài có thể BẮT tất cả mọi sự quy phục Ngài.'' Nhưng Thân Xác của Mẹ KHÔNG thuộc phạm trù ''khốn hèn'' NHƯ thân xác mọi người BỞI VÌ Mẹ là Đền Thờ CHO Chúa Ba Ngôi đến như lời khẳng định của Thiên Sứ Gabriel qua Tin Mừng theo Thánh Luca về Đoạn Truyền Tin!!!
8- Khải Huyền theo Thánh Gioan
Không phải ai cũng nhận được MẠC KHẢI ấy. Chỉ có Thánh Gioan là người con thừa tự đặc biệt của Mẹ để NÊU GƯƠNG cho chúng ta. Thánh Nhân THAY Chúa mà SỐNG VỚI Mẹ cho nên đã hiếu thấu đáo về LỜI cũng là Thiên Chúa là NHỜ có Mẹ và Chúa GIẢI BÀY về nỗi gian truân bấy giờ và VỀ SAU mà Giáo Hội gặp phải.
Cho nên, Đoạn 12 của Khải Huyền được Giáo Hội CHỌN để đọc trong Ngày Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Mẹ về Trời. Dĩ nhiên, Mẹ Maria sinh Chúa Cứu Thế đã KHÔNG phải đau đớn như phụ nữ khác vì hệ lụy của tội nguyên tổ. Nhưng, qua Khải Huyền, Mẹ là hình ảnh của Dân Tộc mới, nghĩa là Giáo Hội thời BẤY GIỜ và HÔM NAY. Mẹ là Mẹ CỦA Giáo Hội như Lời Chúa trối qua Thánh Gioan: ''Thưa Bà, này là con của Bà!'' Con thừa tự của Mẹ LÀ CHÚNG TA đang đau khổ, nghĩa là Mẹ đang cưu mang chúng ta CŨNG là Hình Ảnh Chúa Giêsu ĐANG chịu thương khó như lời Tiên Tri Ximêon nói: ''Lưỡi gươm sắt sẽ đâm thâu lòng Bà ngõ hầu ý nghĩa của nhiều tâm hồn phải lộ ra.'' (Gioan 2, 35) Nhưng, cuối cùng, Bà khoác áo mặt trời, chân trên mặt trăng và đầu đội Triều Thiên mười hai ngôi sao sẽ THẮNG Con Rồng màu hung lửa, Con Rắn gọi là Quỷ, là Satan như sau: ''Và tôi đã nghe có tiếng lớn trên trời phán: "Nay đã thành sự toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và quyền bính của Đấng Ngài đã xức dầu... Con Rồng tức tối BÀ...''

C- Lời kết
Ai KHÔNG tôn trọng Thân Mẫu của tôi, lại còn dùng đại từ ''NGƯƠI'' để nói chuyện hay thông báo điều gì đó cho đấng sinh ra tôi thì người ấy KHÔNG xứng đáng là thân hữu của tôi! Và tín hữu nào KHÔNG tôn kính Mẹ CỦA Chúa Cứu Thế, gọi Mẹ bằng nhiều ngôn từ phạm thượng thì người ấy KHÔNG được Chúa Giêsu hài lòng và sẽ nghe Ngài kết tội vào Ngày Cánh Chung: ''Không noi gương Tông Đồ Gioan mà RƯỚC Mẹ về nhà, tức là không nghe Lời Ta đã trối trên Thập Giá. Hãy nhìn đây, HÌNH HÀI MẸ TA đang ở bên Ta! Ngài là NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG!''
Đaminh Phan văn Phước

Ghi chú
1. Chúa sẽ đến lại vào Ngày Tận Thế.
2. Giáo phái nọ tự ý đưa trạng từ ''hôm nay'' vào câu trước như sau: ''Quả thật, hôm nay, ta NÓI với ngươi: Ngươi sẽ Ở trên Thiên Đàng với Ta.'' để chứng minh rằng Chúa Giêsu cũng là thọ tạo, không phải là Thiên Chúa. Cho nên, linh hồn của Ngài còn ''vất vưởng'' đâu đó, chưa về Trời, để chờ ngày phục sinh! Họ dùng trạng từ ''hôm nay'' làm bổ ngữ cho động từ NÓI, chứ không phải cho động từ Ở!!! Thật ra, chữ ''hôm nay'' nằm ở mệnh đề ĐẦU là thừa! Trạng từ ''hôm nay'' cũng được dùng với thì TƯƠNG LAI! Xin xem các bản bằng tiếng Hylạp, Latinh, Pháp, Anh, Đức... mà Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành đang sử dụng: ví dụ, chữ ''today'' thuộc về mệnh đề SAU, bổ nghĩa cho BE: ''Truly, I say to you, TODAY you will be with me in Paradise.(Luca 23, 43)
3. Liên từ ''và'' trong câu chúc mừng của Bà Êlidabét có nghĩa: cho nên, vì thế, do đó, vì vậy...
Viết trước để kính mừng Ngày Lễ Mẹ về Trời cả Hồn và Xác.

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU


Bức tranh "Mông Triệu" củaTitian (1516–18).

Thuật ngữ “dormition” nghĩa là “ngủ”, tức là “chết mà như ngủ”. Đó là ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Mông Triệu, hoặc lễ Đức Mẹ Lên Trời. Việt ngữ không diễn tả hết ý nghĩa của thuật ngữ “dormition”. Ngày nay, các Kitô giáo Đông phương, Công giáo và Chính thống giáo, vẫn tiếp tục mừng kính lễ này.
Công giáo Đông phương và Chính thống giáo Đông phương đều mừng kính lễ “Đức Mẹ ngủ” vào ngày 15-8 hàng năm.
Đức Mẹ lên trời vào cuối hành trình trần thế là một tín điều đã được xác quyết của Giáo hội Công giáo. Lễ Đức Mẹ lên trời, được cử hành vào ngày 15-8 hàng năm, là lễ rất cổ xưa của Giáo hội Công giáo, được mừng kính toàn cầu từ thế kỷ VI. Lễ này tưởng niệm cái chết của Đức Maria và thân xác Đức Mẹ về trời trước khi thi thể Mẹ bị hư hại – hưởng trước sự phục sinh của thân xác nhân loại vào thời sau cùng. Điều này có nghĩa là việc Đức Mẹ bước vào đời sống vĩnh hằng là điều quan trọng nhất của lễ Đức Mẹ mông triệu và là ngày lễ buộc.
Lễ này có nguồn gốc được cử hành ở Đông phương, nơi được coi là lễ Đức Mẹ Ngủ (Feast of the Dormition). Tài liệu nói về việc thân xác Đức Mẹ lên trời có từ thế kỷ IV, đó là tài liệu “Falling Asleep of the Holy Mother of God” (việc ngủ của Thánh Mẫu Thiên Chúa). Tài liệu này thuật lại bằng lời của Tông đồ Gioan, người được Đức Kitô trao phó Mẹ Ngài, thuật lại về cái chết, việc nằm trong mộ, và việc lên trời của Đức Mẹ. Truyền thống cho biết cái chết của Đức Mẹ xảy ra tại Giêrusalem hoặc Êphêsô, nơi Thánh sử Gioan đã sinh sống.
Ngày 1-11-1950, ĐGH Piô XII, với ơn bất khả ngộ (papal infallibility), đã công bố “Munificentissimus Deus” (*) rằng đây là tín điều của Giáo hội:“Đức Mẹ Vô nhiễm của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, đã hoàn tất hành trình trần thế, nên hồn xác Mẹ được vinh quang trên trời. Là tín điều, buộc mọi người Công giáo phải tin Đức Mẹ hồn xác lên trời, ai công khai không tin tín điều này là hoàn toàn xa rời Đức tin Công giáo”.
Khi Chính thống giáo Đông phương tin Đức Mẹ “ngủ” (dormition), họ phản đối việc Đức giáo hoàng xác quyết là tín điều, coi đó là không cần thiết, vì tin xác Đức Mẹ lên trời là giữ truyền thống có từ thời các thánh tông đồ – gọi là tông truyền (1 trong 4 điểm chính của Công giáo).
Thiên Chúa đã “cho Đức Mẹ lên trời” (Mầu nhiệm Mân côi thứ tư) và “thưởng Đức Mẹ trên trời” (Mầu nhiệm Mân côi thứ năm) là điều rất lô-gích, là niềm hãnh diện và niềm hạnh phúc vô tận đối với các Kitô hữu, đồng thời củng cố niềm tin của các Kitô hữu về cuộc sống đời sau: Được về trời với Đức Mẹ và hưởng vĩnh phúc trường sinh với Đức Kitô phục sinh.
                   
Lạy Mẹ Maria, con xin kính dâng Đức Mẹ lời thơ hèn mọn như chút tình mến và tuyên xưng tín điều Mông Triệu mà Giáo hội Công giáo đã dạy:
Mẹ về trời một ngày vui sáng tươi
Các cơ binh thiên thần vang khúc hát
Mừng kính Mẹ ngày nay muôn vinh phúc
Chúa rủ thương xác hồn Mẹ trắng tinh
Con dâng lời ngợi ca Mẹ chân thành
Ánh quang vinh nơi Mẹ luôn chói sáng
Phúc miên trường Mẹ được về tận hưởng
Mẹ Thiên Chúa tuyệt mỹ và tuyệt luân
Xin Mẹ thương đoàn con chốn trần gian
Giữa khổ đau phải ngày đêm chiến đấu
Xin chở che để ngoan cường hùng hậu
Mong mai này cùng Mẹ được trường sinh
TRẦM THIÊN THU 
(Chuyển ngữ từ Catholicism.about.com)

(Nguồn : http://longchuathuongxot.vn/)