Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

 


   Năm mới GIÁP THÌN 2024, mọi sự đều mới.

   Kính chúc  quý Cha Cố Vấn, quý Cha Tuyên Uý, quý Huynh Trưởng, quý Đoàn sinh cùng toàn bộ gia quyến một năm mới đạt được mọi điều tốt đẹp nhất: Gia đình vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc và bình an.

   Kính chúc Phong Trào HTDC vượt qua được những thách thức mới, chinh phục được những mục tiêu cao cả của PT trong những HĐTĐTN.

                           VP HTDC PN