Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU CHỨNG MINH THÁNH GIUSE KHÔNG CÓ CON VỚI MẸ MARIA !!!


I- Lời dẫn nhập
''Duy nhất điểm khả dĩ khai thông toàn diện'' là tiểu đoạn Matthêô 1,16 làm bằng chứng hùng hồn hỗ trợ cho tiểu đoạn Matthêô 1,25 (là xác tín của Thánh Nhân về Thiên Ân ''Trọn Đời Đồng Trinh'' nơi Trinh Nữ Maria), góp phần làm sáng tỏ Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC lời KHẤN của Trinh Nữ trong Luca 1,34: ''Tôi KHÔNG biết đến nam nhân nào cả!'' (I know NO man!)
Vậy, trước tiên, tôi xin nhận xét về các tiểu đoạn (đã nêu) và, sau đó, tôi sẽ lần lược trích dẫn các bằng chứng khác cũng cho biết lý do Thánh Giuse tôn kính sự Đồng Trinh của Mẹ Chúa Cứu Thế.

II- Matthêô 1,16 khác với Matthêô 1,2 và Matthêô 1,11
Tin Mừng theo Thánh Matthêô được bắt đầu bằng Gia Phả của Chúa Giêsu dài tới mười bảy tiểu đoạn. Tiểu đoạn 2: ''Giacop sinh Giuđa và các ANH-EM của ông.'' Còn tiểu đoạn 11 thì: ''Giôsigia sinh Giôkhônia và các ANH-EM của ông.'' NHƯNG, trong Matthêô 1,16 là phần tối quan trọng: ''Giacop sinh Giuse, chồng của Maria, BỞI BÀ ẤY MÀ Giêsu, là Kitô, được sinh ra.'' thì KHÔNG có các chữ: ''và ANH-EM của Ngài!'' (của Chúa Giêsu!!!)

ANH-EM của ông Giuđa và ANH-EM của ông Giôkhônia được ''nhắc'' tới! Nhưng Dưỡng Phụ Giuse CHẲNG HỀ có người con nào với Mẹ Maria thì Thánh Matthêô KHÔNG thể viết SAI sự thật về Gia Phả của Chúa Cứu Thế!!!

III- Matthêô 1,25
Nhiều học giả ''dựa'' vào liên từ ''CHO TỚI KHI'' để chứng minh rằng Ông Giuse có ''ăn nằm'' với Bà Maria!!! NẾU đồng ý với lập luận ấy, tôi sẽ PHẠM các lỗi sau đây:
A- Vô hình trung xúc phạm đến XÁC TÍN của Thánh Matthêô về Thiên Ân ''Trọn Đời Đồng Trinh'' nơi Trinh Nữ Maria!!!
B- Không hiểu rõ văn phạm mà Thánh Nhân ấy dùng trong hai mệnh đề này: ''Nhưng ông chẳng hề biết đến bà CHO TỚI KHI bà sinh một con trai.''
Chính vì lẽ ấy, tôi xin mạo muội phân tích:
1- ''Nhưng ông chẳng hề biết đến bà'' là mệnh đề CHÍNH: main clause.
2- ''CHO TỚI KHI bà sinh một con trai.'' là mệnh đề PHỤ chỉ thời gian, bổ nghĩa cho mệnh đề CHÍNH: subordinate clause of time, modifying the main clause.
3- Ngoài ra, theo văn phạm tiếng Anh..., mệnh đề PHỤ ấy còn được gọi là ''mệnh đề trạng từ chỉ thời gian'' (adverb clause of time), bổ nghĩa cho cho mệnh đề CHÍNH hay cho động từ PHỦ ĐỊNH: chẳng hề biết đến bà!!!
4- Văn phạm tiếng Anh hay Pháp, Đức, Việt... ''cho phép'' tôi đưa mệnh đề PHỤ ra trước mệnh đề CHÍNH: ''Nhưng, CHO TỚI KHI bà sinh một con trai, ông chẳng hề biết đến bà!!!!''
5- Xin lưu ý đến chữ NHƯNG là liên từ nối kết (coordinating conjunction), chỉ sự TRÁI NGƯỢC (opposition) với việc RƯỚC VỢ VỀ NHÀ MÌNH! (x. Matthêô 1,24)
6- Sau chữ NHƯNG, thường có dấu phẩy vì liên từ ấy, vốn chỉ sự TRÁI NGƯỢC là mệnh đề CHÍNH. Cho nên, cũng có thể dịch như sau: ''CHO TỚI KHI bà sinh một con trai, ông VẪN KHÔNG biết đến bà!''
7- Xin nêu ví dụ khác về liên từ CHO TỚI KHI: ''Tôi không hề ăn nằm với vợ CHO TỚI KHI cô ta lìa đời.'' Người đọc KHÔNG thể hiểu câu ấy theo nghĩa nầy: Sau đó, tôi có ăn nằm với vợ mình! Mệnh đề ''CHO TỚI KHI bà sinh một con trai'' cũng có nghĩa là Trinh Nữ ĐÃ SINH RỒI!!!

IV- Luca 1,34
A- Tin Mừng theo Luca 1,34 là lý do CHÍNH khiến Thánh Giuse phải TÔN KÍNH lời KHẤN của Trinh Nữ! Nàng có kể lại cho Thánh Luca biết về nội dung Truyền Tin, nhất là câu nầy: ''Điều ấy (sẽ) xảy ra làm sao VÌ tôi CHẲNG biết đến nam nhân nào cả?'' thì huống chi là với Dưỡng Phụ Giuse!!! (Nhắm tránh sự ngộ nhận về dấu hỏi, có người dịch theo cách này: ''Sự ấy sẽ xảy ra làm sao được? Vì tôi không biết đến nam nhân nào cả! How shall that be? For I know no man!'')
B- Thể PHỦ ĐỊNH KHẲNG ĐỊNH ''chẳng biết đến nam nhân nào cả!'' (know NO man) ở thì HIỆN TẠI có giá trị cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và SUỐT đời Trinh Nữ.
C- Trạng từ nghi vấn ''LÀM SAO'' (như thế nào; how) KHÔNG nêu lên sự hoài nghi của Trinh Nữ về việc Nàng SẼ, SẮP thụ Thai là Con của ĐẤNG TỐI CAO, mà chỉ là ý Nàng muốn biết CÁCH Thiên Chúa Toàn Năng thực hiện PHÉP LẠ ẤY nơi Nàng, tức là khác với ''luật sinh lý tự nhiên'' giữa nam và nữ!!!

V- Lý do Dưỡng Phụ Giuse tôn kính sự Đồng Trinh của Mẹ Chúa Cứu Thế
Là người công chính, Thánh Giuse biết rất rõ về Thánh Điện trong Cựu Ước như sau:
A- Êdêkien 44,1-3: Cổng của Thánh Điện phải đóng lại, chẳng được mở! Không ai vào cổng ấy vì Giavê Thiên Chúa của Israel đã qua đó!
B- Xuất Hành 40,34-35: ''Môsê không thể vào Lều Hội Ngộ vì mây đậu lại ở trên, Vinh Quang Chúa đầy tràn Nhà Tạm!''
C- Dothái 9,3:
Ở tiểu đoạn ấy, Thánh Phaolô gọi Nhà Tạm trong Cựu Ước là ''Nơi Cực Thánh.'' thì huống chi Dưỡng Phụ Giuse ngắm nhìn Trinh Nữ là ĐỀN THỜ sống động trong Tân Ước!!!

VI- Lời kết
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II dạy: Nếu Trinh Nữ có ý định ăn ở với Giuse trong tương lai thì hoàn toàn CHẲNG có lý do khiến Nàng đặt câu hỏi: ''Điều ấy (sẽ) xảy ra làm sao VÌ tôi CHẲNG biết đến nam nhân nào cả?''
Lạy Mẹ, Mẹ là Bà có Phước hơn mọi người nữ nên TRÁI của Lòng Mẹ cũng có Phước! Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ những ĐIỀU CAO CẢ! Trong đó, có điều TIÊN QUYẾT này: Mẹ Đồng Trinh trọn đời (Tôi KHÔNG biết đến nam nhân nào cả!) để Mẹ xứng đáng là Thân Mẫu trong Thánh Gia Thất, là Mẫu Hậu trong Vương Quyền vô tận của Chúa Giêsu. (Luca 1,33)

Đức Quốc, 15.4.2016
Đaminh Phan văn Phước