Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

BÀI VII : CHÂM NGÔN - KHẨU HIỆU - CHÀO

                        BÀI VII :
                       CHÂM NGÔN - KHẨU HIỆU – CHÀO

A-   Những khẩu hiệu, châm ngôn của Phong Trào, Đoàn và Cơ :

1-    KHẨU HIỆU PHONG TRÀO :

Hùng Dũng    :    Sẵn Sàng
Nhất Trí   :    Đồng Tâm

2-    CHÂM NGÔN :

Hùng Dũng    :   Sẵn Sàng
Với Hùng Tâm   :    Không gì Khó
Với Dũng Chí    :    Vui Luôn

3-    KHẨU HIỆU :

Hùng Dũng   :   Sẵn Sàng
Với Hùng Dũng   :   Không Gì Khó
Càng Khó   :   Càng Hay
Khó Để Mà  :   Thắng

4-    PHƯƠNG CHÂM CỦA PHONG TRÀO  :

VUI  TƯƠI   -   HÙNG  DŨNG   -   BÁC ÁI

5-    KHẨU HIỆU  VÀ CHÂM NGÔN CÁC CƠ

-       Ấu Hùng ( Phượng )  :   Bay Cao
-       Ấu Dũng  ( Ong )   :   Hoạt động
-       Kim Tâm  :   Quảng Đại
-       Hoan Dũng  :   Vui Tươi
-       Nhiệt Tâm  :  Tiến
-       Quang Dũng  :  Sáng
-       Chiến Tâm  :   Thắng
-       Chinh Dũng  :  Thắng

B-   CHÀO :

1-    Khi chào tập thể :
Hô khẩu hiệu “ NHẤT TRÍ “ và khi đáp “ĐỒNG TÂM”  thì đưa tay ngang ngực, lòng bàn tay úp xuống đất, ngón tay cái gấp vào giữa.
2-    Khi chào cá nhân :
3-    Đưa tay ngang ngực như khi chào tập thể và không hô khẩu hiệu .
    
 ** Ý nghĩa lời chào :

Bốn biển anh em một nhà,  cùng  NHẤT TRÍ ĐỒNG TÂM   học HỎI - HIỂU – HÀNH  và tuân giữ cũng như sống đúng những Mục Đích, Tôn Chỉ và Ý Lực Căn Bản  của  Phong Trào .