Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

THÁNG HOA DÂNG MẸ


Kính mời nghe Thánh Ca về Mẹ:


THÁNG HOA DÂNG MẸ

Tháng Hoa dâng Mẹ Chúa Trời:
''Kính Mầng'' con đọc là lời Mẹ ưa!
Mẹ ''thông Ơn Chúa'' như mưa
Theo Lời Ngài trối năm xưa thắm tình:
Nhà con có Mẹ bên mình
Để làm ''con Mẹ, môn sinh của Thầy!''
Tháng, năm trên ''cõi tạm nầy''
Con luôn có Mẹ thì ''bầy âm binh''
Sợ Bà Mẫu Hậu Đồng Trinh
Tức là Mẹ ''Chúa-Cứu-Tinh-Nhân-Trần''
Sứ Thần chào ''Nữ-Hồng-Ân''
Nay con chào Mẹ mỗi lần đọc kinh
Mân Côi là ''Chuỗi Diễm Tình''
''Thánh Chương Cứu Chuộc'' tôn vinh Chúa Trời!
Mẹ sinh ra ''Chúa cứu đời''
Cũng là ''Con Một ở nơi Cung Lòng''
Của Cha là Đấng Quan Phòng
Thực hành ''Lời Hứa'' ở trong Địa Đàng
Mẹ là ''Thánh Điện Cao Sang''
Chính là ''Kiệt Tác, Khuôn Vàng, Thước Đo''
Mà Thiên Chúa đã ban cho
''Trần gian lạc hướng'' như ''cò ăn đêm''
Mẹ ơi, ''yên ủi'' con thêm
Giúp con tránh khỏi ''gọng kềm Satan''!!!
------

Đaminh Phan văn Phước