Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

PHÂN BIỆT CỪU VÀ CHIÊN


NĂM CON DÊ - PHÂN BIỆT CỪU VÀ CHIÊN 


Cũng như nhiều người, tôi cũng đã từng ở trong sự mơ hồ khi phân biệt chiên và cừu đến nỗi từng cho rằng có lẽ “chiên” là một loài mà ở nước ta không có nên chỉ biết khái niệm vậy thôi. Dốc công nghiên cứu tìm kiếm câu trả lời, nay tôi đã có được sự phân biệt rõ ràng, xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn.

                             Phân biệt Cừu và Chiên
Phân biệt Cừu và Chiên

Người Kitô hữu không lạ gì với từ ngữ con chiên. Cùng với Giáo hội, ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, nhưng thực tế nhiều người chẳng biết con chiên thực tế là như thế nào. Cũng như nhiều người, tôi cũng đã từng ở trong sự mơ hồ khi phân biệt chiên và cừu đến nỗi từng cho rằng có lẽ “chiên” là một loài mà ở nước ta không có nên chỉ biết khái niệm vậy thôi. Dốc công nghiên cứu tìm kiếm câu trả lời, nay tôi đã có được sự phân biệt rõ ràng, xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn.


Loài cừu là một loài vật mới được du nhập vào Việt Nam không lâu nên hầu như rất nhiều người Việt không biết đến các thuật ngữ riêng trong loài này.

Thực ra, cừu là danh từ chỉ chung cho loài, tuy nhiên nó thường được dùng để gọi những con đã hơn 1 tuổi.Chiên là từ dùng để gọi những con cừu non dưới 1 năm tuổi. 
Chiên cũng được dùng để chỉ thịt của những con cừu non này. 
Còn thịt của những con hơn 12 tháng tuổi gọi bình thường là thịt cừu.


Trong tiếng Anh, người ta dùng nhiều từ khác nhau để gọi mỗi thành phần riêng biệt của giống cừu. Sheep là danh từ chung chỉ loài cừu. Lamb là từ chỉ những con cừu non dưới 1 năm tuổi, trong tiếng Việt chúng ta dịch là chiên. Những chú cừu đực được gọi là ram, còn những cô cừu cái lại được kêu là ewes. Ngoài ra cừu cái còn được gọi cách thông tục là yoe.


Như vậy, không cần phải đến tận quê hương Chúa Giêsu mới biết được thế nào là chiên, mà ngay tại Việt Nam, chúng ta cũng có thể tận mắt xem con nào là chiên, con nào là cừu tại những trang trại nuôi cừu tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Lạc Việt Từ Điển
Sheep Terminology, www.sheep101.info


Tác giả bài viết: Vinh Trần, CSC
Nguồn tin: www.dongthanhtam.net