Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

CHỨNG NHÂN HY VỌNG


Tù Nhân lật ngữa bàn tay
Sần sù, chai sạn để thay Bàn Thờ!
Rượu Nho ba giọt nằm chờ
Biến thành Máu Chúa là ''nhờ'' Đức Cha
Nước trong với Bánh trắng ngà
Cũng thành Mình Chúa giữa nhà ngục đen
Không hương, Sách Thánh, hoa, đèn...
Đức Cha ''chúc tụng....Amen'' trong tù!
Trại giam có Lễ Thiên Thu
''Vương Cung, Nhà Tạm Giêsu'' nơi này
Là do ''Ngục Sĩ'' mỗi ngày
Hiến dâng cảnh sống đọa đày lên CHA
Đọc Lời Chúa đã phán ra:
''Đây là MÁU...THỊT...'', lệ sa, vui mừng!
Văn Phòng Giám Mục giữa rừng
Là ''ĐƯỜNG HY VỌNG'' sáng trưng theo THẦY!
Đức Tin-Cậy-Mến dư đầy
Khiến cho cai ngục ''cũng lây'' dễ dàng:
Đó là Thập Giá Ngài mang
Dây Chuyền Ngài kết, Công An vẫn lờ...
Ngục tù thành cõi nên thơ
Chứng Nhân Hy Vọng (*) sống nhờ Thánh Linh!
Giờ đây, Giáo Hội tôn vinh
Hồng Y quá cố điển hình nêu gương
Đời Ngài bàng bạc Thánh Chương:
''Tông Đồ Công Vụ'' ở dương thế này!
Bài thơ con viết đêm nay
Là hoa lòng mến những ngày tha phương
Giờ Cha đang ở Thiên Đường
Đoái nhìn Giáo Hội, Quê Hương, Giống Nòi...

* * * 


Kính dâng Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận
Khẩu Hiệu Giám Mục của Ngài là ''VUI MỪNG và HY VỌNG'' (GAUDIUM ET SPES)


Đức Quốc, 27.9.2002
Đaminh Phan văn Phước