Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

SƯ PHẠM HOẠT ĐỘNG ( tiếp theo)III-                    NHỮNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM HOẠT ĐỘNG

               mỗi quốc gia, tùy theo điều kiện tâm lý , các phương pháp sư phạm hoạt động  có giá trị khác nhau . Tuy nhiên, Phong trào HTDC có 3 hình thức hoạt động căn bản là : chiến dịch thường niên, những hoạt động và cộng đồng Hùng Dũng .

A)     CHIẾN DỊCH THƯỜNG NIÊN :

                    1/ Định nghĩa : Chiến dịch thường niên là một kế hoạch  làm việc  hữu hiệu trong một thời hạn để đạt một mục tiêu nào đó . Thường thường các chiến dịch được tổ chức như một trò chơi lớn được phổ biến trong một địa hạt mà chính các em nắm phần chủ động .

                    Chiến dịch thường niên là một qui tắc giúp mỗi em tăng trưởng , cải tạo bản thân và tích cực tham gia vào việc biến đổi , cải tạo thế giới trẻ em của chúng, để Chúa Kitô được nhìn nhận, được yêu mến và hiểu biết hơn  

                   2/ Cách tổ chức : ( xem phần Chiến Dịch Thường Niên)

B)     NHỮNG HOẠT ĐỘNG  :

                    Những hoạt động là những trò chơi  có mục đích diễn tả  chiến dịch theo đúng  những đòi hỏi của thiếu nhi . Những hoạt động kích thích sự hăng say  và thích thú ,  căn cứ  vào năng khiếu và óc tò mò của trẻ . Những hoạt động được vẽ ra cho cả năm hay  một khoảng thời gian nhất định của chiến dịch .

1.      Hình thức của những hoạt động   :

               Hình thức của những hoạt động là các trò chơi . Đối với trẻ , trò chơi rất quan trọng . Đứa trẻ cần máy động và cần cơ hội phát triển năng khiếu một cách tự do, trò chơi là dịp giúp  trẻ em tự ý dấn thân .

               Trò chơi cần được tổ chức thế nào để đem lại kết quả tốt cho trẻ ? Những  điều kiện để trò chơi có ích lợi là :

-          Trò chơi được trình bày như một cuộc mạo hiểm : trẻ em thích được tìm hiểu về chính cuộc sống  của mình  và làm cho cuộc sống  trở nên trọn vẹn .

-          Trò chơi được trình bày  như một cuộc khám phá tự ý , nghĩa là chỉ tạo cơ hội cho đứa trẻ tìm tòi  và tự ý dấn thân . Trò chơi gợi lên sự ham thích  và những năng khiếu ,cho trẻ dịp máy động .

-          Trò chơi được tổ chức thích hợp  với từng lứa tuổi , từng loại sở thích  và khả năng trẻ  . Đừng bắt hai nhóm trẻ em khác tuổi nhau, khác trình độ hiểu biết chơi chung một trò chơi .

-          Trò chơi dẫn đến một mục tiêu có tính giáo dục  . Làm thế nào để qua trò chơi, đứa trẻ tìm được một bài học , một cơ hội để sống bài học đó .

2.      Cách trình bày các hoạt động :     

               Tùy theo phương tiện và hoàn cảnh địa phương  , những hoạt động được tổ chức một cách linh động . Để phổ biến chiến dịch,  các hoạt động được sắp xếp và trình bày  theo từng giai đoạn và phương cách thích hợp .

                Những cách trình bày thông dụng là  : báo chí , bích chương, truyền đơn, trò chơi, truyền thanh, truyền hình ….. Điều quan trọng là cách trình bày phải gây được sự chú ý, sự ham thích nơi trẻ em, nghĩa là thật sự là những hoạt động của trẻ em trong thế giới trẻ em .

3.      Những lợi ích của các hoạt động :

               Ích lợi sâu xa nhất cần nhắm đến là giúp trẻ Kitô hóa chính nó và thế giới nó sống . Những ích lợi có thể kể :

·         Trẻ  em mang theo trong mình một lý tưởng, một tinh thần mới trong những hành vi trong đời sống hằng ngày ( trẻ thành thật, ngoan  ngõan, dễ thuơng hơn) .

·         Trẻ em khám phá ra thế giới, khám phá được  những giá trị  của đời sống và con người, biết được trật tự Tạo hóa trong công cuộc sáng tạo và góp phần xây dựng một thế giới, một Giáo hội tốt đẹp theo khả năng của nó .

Tóm lại, những hoạt động  ảnh hưởng  chậm, nhưng sâu xa tới đời sống trẻ em . Trẻ em được biến cải dần dần tâm trạng, quan niệm về thế giới và cuộc sống . Cuối cùng nhờ hoạt động , trẻ em góp phần xây dựng thế giới mới trong tinh thần Chúa Kitô . 

C- NHỮNG CỘNG ĐỒNG HÙNG DŨNG

1.      Cộng đồng Hùng Dũng là gì ? Mục tiêu :

                  Cộng đồng Hùng Dũng là những  nhóm trẻ em qui tụ quanh một Hữu Trách  để được hướng dẫn trong việc tông đồ . Những trẻ em cùng tuổi, ở cùng khu vực, có cùng một vài sở thích tự ý tìm đến để chơi và sống với nhau . Người Hữu Trách biến các nhóm này thành những cộng đồng sinh hoạt theo đường hướng  của Phong Trào .

2.      Các sinh hoạt của cộng đồng Hùng Dũng :  

                 Các  sinh hoạt của cộng đồng Hùng Dũng gồm 3 hoạt động chính :

a)      Trò chơi :  Tất  cả những trò chơi , bài hát, thủ công , các kỹ thuật vui tươi đều có giá trị giáo dục căn bản . Qua những kỹ thuật này đứa trẻ được mở mang về phương diện bản thân và cộng đồng . Vì thế để đạt đến  một mục tiêu  nào khoa sư phạm hoạt động cũng dùng trò chơi  để gây sự thích thú và tự ý dấn thân nơi trẻ em .

b)     Việc làm của trẻ  :   Những sinh hoạt cộng đồng phải do chính các em tự động tổ chức và tham gia . Người Hữu Trách chỉ gợi ý , hướng dẫn, khuyến khích và giúp trẻ ý thức việc  làm của nó  theo mức độ chúng có thể ý thức . Mỗi đứa trẻ đều có thể tìm thấy ở cộng đồng một chỗ đứng  riêng thoải mái phù hợp khả năng và sự quảng đại dấn thân của nó .

c)      Mở rộng cửa cộng đồng Hùng Dũng :

Cộng đồng Hùng Dũng đón tiếp tất cả  mọi trẻ em muốn tham gia  khi chúng được mời gọi đến . Cộng đồng Hùng Dũng  cần lưu tâm  đên lứa tuỗi, học lực, mội trường, hoàn cảnh của trẻ em . Sinh hoạt của cộng đồng phải ăn nhịp với đời sống thiếu nhi để các em thấy thoải mái  ( nhất là giờ giấc sinh hoạt ), địa điểm sinh hoạt phải thuận  tiện cho các em trong cộng đồng  .

              Sự tham gia vào cộng đồng Hùng Dũng giúp trẻ em cảm thấy mình là một người của đời sống , của thế giới và của Giáo hội  . Với tuổi thiếu nhi, đứa trẻ chưa thể tham dự vào những sinh hoạt rộng lớn của xã hội, cộng đồng Hùng Dũng  là một mẫu Giáo Hội thu nhỏ để giúp trẻ em hiểu Giáo Hội hơn . 

IV-                  KẾT LUẬN :

Để đi đến một cái nhìn chính xác về khoa sư phạm hoạt động của Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí , chúng ta có thể tóm tắt các ý tưởng sau :

-          Vì sứ mạng của Phong trào là làm cho trẻ em được hạnh phúc  thực sự và Kitô hóa thế giới trẻ em, đường lối giáo dục của Phong trào  chú trọng đến hành động  của chính trẻ em;  các phương pháp để giáo dục là Chiến Dịch  Thường Niên  với sự phụ lực của các hoạt động  và tổ chức  cộng đồng Hùng Dũng nhằm gây một sự biến cải thái độ  của trẻ em trong tâm tình tự ý dấn thân .

-          Tất cả những hoạt động giáo dục  đều căn cứ trên nhu cầu , năng khiếu và khả năng của chính thiếu nhi ; được tổ chức thích hợp với hoàn cảnh , môi trường và điều kiện của thế giới trẻ em .

                                                                                      Nguyễn Thị Khiết