Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

HTDC QUẢNG NGHỆ-HỮU PHƯỚC, PHƯỚC ÂN MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2021Trong “Chiến Dịch Mùa Chay 2021 “ , đoàn Hùng Dũng gx Qủang Nghệ và Phước Ân đã để dành tiền làm và bán bánh tráng trộn , bán ve chai để 9g sáng chúa nhật 4/4/ 2021 các em đến vui chơi và mua quà cho các em bé khuyết tật, mồ côi do các Dì Nữ Tì Thánh Thể tại Đá Bạc, Bà Rịa chăm sóc .
5g chiều , các em về giáo xứ tham gia rước kiệu Mừng Chúa Phục Sinh với đội chiêng trống tưng bừng sôi nổi mới được thành lập trong năm qua của đòan HTDC Quảng Nghệ - Hữu Phước .
Một PHỤC SINH ý nghĩa và đáng nhớ .
BLL