Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

MẦM SỐNG ĐẠO             (Nghe, đọc, suy tư)

Văn nhân tự kiểm

Văn hoá mênh mông như biển cả,
Thi văn luồn lách tựa dòng sông.
Nhắc ta: sáng suốt dùng tài liệu,
Sáng tác khơi khơi dễ lạc dòng.

Thay lời kinh

Thơ văn sống đạo tựa lời kinh
Khơi dậy niềm tin, sống nhiệt tình.
Chúc tụng tôn vinh Cha Cực Thánh
Thương yêu đồng loại như yêu mình.

Dọn món ăn

Sáng tác thơ văn đủ hướng linh
Sao cho khẩu vị được ngon lành.
Mình ăn vừa miệng, người cùng hưởng,
Sức mạnh thiêng liêng sẽ trưởng thành.

Cha Linh Hướng

Tác phẩm văn thơ có giáo Quyền
Giáo dân vững dạ đọc, lưu truyền.
Cộng đoàn văn hữu luôn thăng tiến,
Văn hoá truyền thông tới mọi miền.

(Thế Kiên Dominic)