Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH


 BAN CHẤP HÀNH 
 HÙNG TÂM DŨNG CHÍ GIÁO PHÂN ĐÀ NẴNG

                              LIÊN ĐOÀN THÁNH LINH

   
Kính chúc 

QUÝ CHA ,QUÝ TU SĨ
QUÝ ANH CHỊ EM CỰU TRƯỞNG, QUÝ HUYNH TRƯỞNG
ĐOÀN SINH trong nước và hải ngoại

              MÙA GIÁNG SINH  AN BÌNH THÁNH ĐỨC ,
        NĂM MỚI  AN KHANG THỊNH VƯỢNG HẠNH PHÚC
                         VUI TƯƠI HÙNG DŨNG BÁC ÁI
                               NHẤT TRÍ  -  ĐỒNG TÂM
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Trân trọng 
Kính chúc Quý Phụ trách, Quý Huynh trưởng , cựu Huynh trưởng , các ACE Hùng Tâm Dũng Chí  và toàn thể gia quyến một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa . 
banlienlaccuuhuynhtruong