Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

12 NGUYÊN TẮC HÙNG TÂM DŨNG CHÍ

Đã là một HTDC thì bắt buộc phải thuộc  và thực hành :

12 NGUYÊN TẮC CỦA HTDC

1- Hùng Dũng mọi lúc mọi nơi,
     là người Công giáo sống đời nết na.
2- Hùng Dũng ngay thẳng thật thà,
    Luyện lòng trong trắng nõn nà đẹp tươi.
3- Hùng Dũng vui vẻ tươi cười,
     dù khi nguy khó vẫn cười vui luôn.
4- Hùng Dũng sạch sẽ luôn luôn,
    tính tình cẩn thận ghi lòng sắt son.
5- Hùng Dũng tử tế vuông tròn,
    nói cười lịch thiệp đẹp lòng người ta.
6- Hùng Dũng thảo hiếu mẹ cha,
    là anh em bạn thiết tha mọi người.
7- Hùng Dũng mau mắn vâng lời,
     tuân theo triệt để ý lời cấp trên.
 8- Hùng Dũng chu đáo vẹn toàn,
     thực hành mọi việc toại lòng ước mong .
9- Hùng Dũng hăng hái chí lòng,
     Mê say làm việc hăng nồng vui chơi.
10- Hùng Dũng sung sướng giúp người,
      hiến thân phụng vụ tươi cười ngại chi .
11- Hùng Dũng ưa thích khó nguy,
      hy sinh can đảm ngại gì gian truân.
12- Hùng Dũng quyết chí hiến thân ,
      giao chinh cho Chúc toàn phần thế gian .