Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

LỄ GIỖ LẦN THỨ 49 CHA CỐ AN TÔN BÙI HỮU NGẠN TẠI NGỌC LÂM, ĐỒNG NAI

         

       Sáng ngày 23/7/2022, trong tinh thần “Uống nước nhớ nguồn “ , cộng đoàn dân Chúa di dân từ giáo xứ An hoà Đà Nẵng  ở miền Nam đã tề tựu về  giáo xứ Ngọc Lâm, Đồng Nai  để hiệp dâng thánh lễ  cầu nguyện  cho cha cố Antôn Bùi Hữu Ngạn nhân lễ giỗ lần thứ 49 của ngài .

          Thánh lễ  do cha nghĩa tử Giuse Đinh Công Hạnh ,cũng là cha cố vấn HTDC  của Giáo  phận Đà Nẵng  chủ tế . Đồng tế  và hiệp dâng thánh lễ có quý  Cha Phêrô Phan Văn Tươi,  linh hướng HTDC phía Nam , Cha  Giacôbê Nguyễn Vân Phong , Cha  Phêrô Vũ ĐứcThắng .

          Đặc biệt trong lần giỗ cha Antôn   lần thứ 49 này còn có đại điện HTDC  4 giáo xứ Quảng Nghệ , Hữu Phước, Đức Mỹ ,  Giáo phận Bà Rịa ,  và đai diện  HTDC giáo xứ Biên Hà giáo phận Phú Cường  hiệp thông cầu nguyện cùng  với cộng đoàn  .