Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

MẸ TERESA CALCUTTAMẹ Teresa Calcutta tại linh địa Gx Thanh Đa