Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

THÀNH LẬP NHÓM HTDC CẦU NGUYỆN TẠI NGỌC LÂM

 


            Ngay sau những ngày họp 21-23/2/2002 tại Đà Lạt về , các trưởng HTDC khu vực giáo xứ Ngọc Lâm đã  nhanh chóng thành lập được NHÓM HTDC CẦU NGUYỆN  , đến nay đã được 9  thành viên và đã gặp nhau và cầu nguyện chung được 2 lần .
           Hoan hô tinh thần của nhóm Ngọc Lâm .   
           Mong rằng NHÓM CẦU NGUYỆN NGỌC LÂM luôn thực hiện được đúng lịch đã đặt ra , cũng như ngày càng có nhiều các HTDC ở cùng khu vực  tham gia , đặc biệt có các em nhỏ là con em của các anh chị HTDC mình .
           Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an xuống cho mọi người chúng ta , chúc lành cho mọi dự định của anh chị  em chúng ta , đặc biệt trong những ngày dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành , và đời sống ngày một khó khăn .
CHÚNG CON TÍN THÁC MỌI SỰ VÀO NGÀI .

VP HTDC PN