Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

BÀI VI : NGHI THỨC - ĐOÀN PHỤC - CẤP HIỆU


                        BÀI VI  :
                        NGHI THỨC -  ĐOÀN PHỤC  -  CẤP HIỆU


         Các Nghi thức, Đoàn phục và Cấp hiệu được thống  nhất  như sau :

I-             NGHI THỨC :
a.     Chương trình :
1-    Giái thích ý nghĩa
2-    Phụng vụ lời Chúa
3-    Phần chính yếu của nghi thức
4-    Cầu nguyện tạ ơn
b.    Các loại nghi thức :
1.    Gia nhập Liên đoàn
2.    Gia nhập Phong trào
3.    Thăng tiến bản thân
4.    Thăng  Cơ
5.    Chuẩn nhận Đội trưởng
6.    Bổ nhiệm Trưởng

II-           ĐOÀN PHỤC :
Căn cứ trên Nội quy Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí Quốc Tế và Việt Nam về Chương, Khoản, Điều, quy định vấn đề Đoàn phục , Tổng Liên Đoàn, Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại quy định như sau :

A)   Y PHỤC :
1.    Đoàn Sinh : Mỗi Đoàn sinh trong khi sinh hoạt phải mang đồng phục với đầy đủ Huy hiệu, Bảng hiệu và Thánh hiệu của Phong trào và của Liên đoàn . Đồng phục Hùng Tâm và Dũng Chí giống nhau gồm có :
-       Một khăn quàng (màu theo cấp Cơ )
-       Áo quần : đồng phục học sinh
-      
-       Giầy thể thao
2.    Hữu Trách : Mỗi Hữu Trách trong khi sinh hoạt phải mang đồng phục với Huy hiệu, Bảng hiệu và Thánh hiệu (ngoài ra còn có những Trại hiệu ….) của Phong trào , Liên đoàn cũng như của Tổng Liên đoàn . Đồng phục Hữu Trách các cấp gồm có :
-       Một khăn quàng
-       Áo quần : đồng phục học sinh
-      
-       Giày thể thao .

B)   KHĂN QUÀNG :
Khăn quàng Hữu Trách và Đoàn sinh  theo 4 màu song song không viền với những ý nghĩa :

1.    Màu khăn :
-       Ấu Hùng - Ấu Dũng : màu xanh chuối non
-       Kim Tâm – Hoan Dũng : màu vàng
-       Nhiệt Tâm – Quang Dũng : màu cam
-       Chiến Tâm – Chinh Dũng : màu đỏ
-       Chuẩn Trưởng : màu đỏ
-       Hữu Trách các cấp : màu hạt dẻ

2.    Ý nghĩa :
-      Ấu Hùng - Ấu Dũng : Tươi Trẻ – Vươn Lên
-      Kim Tâm – Hoan Dũng :  Yêu Mến – Vui Mừng
-      Nhiệt Tâm – Quang Dũng : Hăng Say – Trong Sạch
-      Chiến Tâm – Chinh Dũng : Chiến Đấu – Chinh Phục
-      Hữu Trách các cấp : Nhẫn nhục - Phục vụ

C)   CẤP HIỆU :
Cấp hiệu đánh dấu bằng những Thánh giá Mauritio bằng kim loại hoặc bằng vải khác nhau :
-       Ấu Hùng - Ấu Dũng : màu đồng trơn
-       Kim Tâm – Hoan Dũng : màu dương
-       Nhiệt Tâm – Quang Dũng : màu lục
-       Chiến Tâm – Chinh Dũng : màu đỏ
-       Hữu Trách các cấp : màu trắng