Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

SINH HOẠT THƯỜNG KỲ XỨ ĐOÀN HTDC DON BOSCO QUẢNG NGHỆ - HỮU PHƯỚC 20/3/20226g30 chiều chúa nhật  20/3/2022 ,sau khi dự lễ, đoàn  HTDC Quảng Nghệ- Hữu Phước  tập trung trước sân nhà thờ cùng nhau học tập và vui chơi . 

1) Chào cờ 

2)  Chia theo cơ để sinh hoạt 

                 - Các em nhỏ Ấu và Kim Hoan  thi vẽ ngôi nhà thờ của mình 

                 - Cơ Chiến Chinh thực tập hướng dẫn cho các em nhỏ hơn  về nền tảng giáo lý và kỹ năng hướng dẫn các em .

            3) Phát quà của phụ huynh và của các cựu huynh trưởng cho các em  đoàn sinh 

            4) Rút kinh nghiệm , đánh giá cho điểm nhóm thực tập của cơ Chiến Chinh .

                                                                                                       Đoàn Trưởng 

                                                                                                      Nguyễn Vũ Hải