Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

THƯƠNG TIẾC CHA CỐ GIUSE NGUYỄN TIẾN LỘC , CỐ VẤN PT HTDC PHÍA NAM

 Cha Tiến Lộc đang chăm chú lắng nghe  báo cáo hoạt động của các Đoàn HTDC  Phêrô Biên Hà ,Gp Phú Cường , và Đoàn HTDC  Don Bosco Quảng Nghệ , Gp Bà Rịa ngày 22/2/22 tại Trường dạy nghề Lasan -Đà Lạt .
 


Tại nhà thờ Thái Hoà , Đồng Nai  2016

Thương Tiếc Cha vô vàn . 

                                                   Sân DCCT Sài Gòn chiều 7/12/2022

                                  HTDC Phía Nam chào tiễn biệt Cha Giuse Tiến Lộc lần cuối  ngày 7/12/2022 tại DCCT Sài Gòn .  Thánh lễ an táng Cha Giuse Tiến Lộc tại nhà thờ  DCCT Kỳ Đồng  8/12/2022