Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG THÁNH GIUSE

 


        Xin gửi lời chúc mừng bổn mạng tới quý Cha, toàn thể các trưởng , các đoàn viên HTDC và gia đình những ai đã chọn thánh cả GIUSE  làm bổn mạng. 
      Xin Thánh bổn mạng GIUSE cầu bầu cùng Chúa cho mọi người được bình an , mạnh khỏe ; cho chúng ta biết noi gương thánh nhân luôn yêu mến Chúa nồng nàn , luôn hăng say và nhiệt thành trong sứ vụ TÔNG ĐỒ THIẾU NHI  để trở nên những chứng nhân giữa cuộc đời hôm nay . 


VP HTDC PHÍA NAM