Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

CHÚA BIẾN HÌNH


CHÚA BIẾN HÌNH
(Phỏng theo Mt17.1-9)

Theo Chúa ba môn đệ.
Chúa rời bỏ các ông,
Chúa lên gần đỉnh núi,
Đứng dưới đủ chờ trông.
***Chúa biến ngay hình dạng:
Y phục Ngài trắng tinh,
Trang nghiêm và lộng lẫy,
Đây chính Chúa Thiên Đình.
***Tức thời, ngay lúc ấy,
E lia và Môi Se
Hai ông cùng tới nghe
Và đàm đạo với Chúa.
***Ba tông đồ ngất ngây
Phê Rô chạy lên ngay:
“ Lạy Thầy, đây nơi thánh
Ở đây tốt lắm thay!
***Con xin dựng ba lều
Một dâng Chúa Thánh Triều
Còn hai dành E Lia
Và Môi Se kính yêu.”
***Bỗng từ trong đám mây
Vang vang lời Chúa phán:
“Con yêu dấu Ta đây
Hãy nghe lời Người dạy
***Các ông chợt nhìn quanh
Hai Tiên Tri biến mất
Chỉ còn Thầy trò mình
Sự kiện xảy rất nhanh.
***Chúa từ trên núi xuống
Truyền lệnh môn đệ mình
Đừng kể với ai trước
Khi Chúa sẽ phục sinh.
***Các ông vâng lệnh Chúa
Nhưng thắc mắc hỏi nhau
Từ cõi chết sống lại
Ý lời này ra sao???
***
Một phút suy niệm:
Các tông đồ chưa hiểu
Ơn cứu độ thế nào
Cuộc tử nạn thương đau
Qua ba ngày sống lại…


(Thế Kiên Dominic)

       ƠN TRỌNG NHẤT
Nếu bạn hỏi: Ơn nào cao trọng nhất.
Tôi sẽ thưa: Ơn tha thứ, hàng đầu.
Kẻ phạm nhân, bao tội trước và sau
Được tha bổng như không hề lỗi phạm.
                       ***
Đời tín hữu mỗi khi thiếu can đảm
Phạm tội rồi, thống hối và ăn năn,
Dốc lòng chừa chạy đến tòa thi ân,
Ơn tha thứ Chúa ban do lòng thương xót.
                    ***
Lòng thương xót cực linh , ai suy được:
Kẻ được tha, thêm sức mạnh thiêng liêng
Luôn biết mình đã được ơn phúc riêng
Ơn cao cả, người lương dân không hề biết.
                        ***
Mùa Chay Thánh trong năm Lòng Thương Xót
Ta dọn mình lãnh nhận ơn thứ tha
Để an tâm vui sống đức hiền hòa
Như Giáo Hội đang thiết tha kêu gọi.
                                             Thế Kiên Dominic  


CON ĐƯỜNG HẸP
                ******
Chẳng kể sớm khuya, chẳng kể ngày,
Khôn ngoan, tỉnh thức, nhớ Lời Thầy
Trên đường Thánh Giá, vui chân bước,
Theo ánh Tin Mừng, khoẻ vậy thay!
Đường rộng quá trơn gây té ngã,
Người đi chẳng chết cũng da trầy.
Cuộc dời tín hữu theo đường hẹp,
Mê ngủ Chúa thương, tỉnh lại ngay…
                                Thế Kiên Dominic