Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

CHÚC MỪNG HỒNG ÂN 40 NĂM LINH MỤC CỦA CHA CỐ VẤN GIUSE NGUYỄN TRUNG THÀNH



   ACE cựu Hùng Tâm Dũng Chí :

Hân hoan chúc mừng  Cha cố vấn GIUSE NGUYỄN TRUNG THÀNH  thụ phong Linh mục được trọn 40 năm  (4/5/1974 – 4/5/2014).
     
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse Thợ - bổn mạng Cha Cố Vấn - Các Thánh Tử Đạo Việt nam , xin Chúa đổ tràn hồng ân và giữ gìn Cha trong tình thương yêu của Ngài.

Chúc mừng, chúc mừng.
                                                  
                                  banlienlaccuuhuynhtruong
                                            

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHA NGUYỄN TRUNG THÀNH VỚI ACE HTDC  MỚI ĐÂY 

                                    
Cha Thành (áo đen) với Trưởng Lâm (thứ 2 từ trái qua)
                               
                               



Cha Thành và Cha Thủy
                                 
                                    

Cha Thành cùng với các anh chị Trưởng 
Cha Thành và các cựu Trưởng Đà Nẵng ở miền Nam