Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

BA ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG ĐỜIChỉ có BA điều trong cuộc đời mỗi người, một khi đã ra đi thì không bao giờ trở lại:
 1. Thời gian
 2. Lời nói
 3. Cơ hội

Chỉ cần BA điều sau đây, cũng có thể phá hủy cuộc đời một con người:
 1. Sự giận dữ
 2. Lòng kiêu ngạo
 3. Tính hận thù, không tha thứ

Bạn không bao giờ nên để mất BA điều sau đây:
 1. Hy vọng
 2. Bình an
 3. Lương thiện

BA điều có giá trị nhất trong cuộc đời bạn:
 1. Tình yêu
 2. Gia đình và Bạn hữu
 3. Lòng tử tế

Bạn có biết, BA điều sau đây không bao giờ chắc chắn trên đời:
 1. Sự may mắn
 2. Thành công
 3. Ước mơ

Người ta đánh giá bạn qua BA điều sau đây:
 1. Giữ chữ tín
 2. Sự chân thật
 3. Lòng tận tụy

Có BA điều hằng hữu, BA điều thật sự bất biến trên đời :
 1. Chúa Cha
 2. Chúa Con
 3. Chúa Thánh Thần
                                                                            doantrangnguyen