Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

CÁC ĐOÀN HTDC GX PHƯỚC ÂN , GX BIÊN HÀ, GX QUẢN LỢI SỬA SOẠN CHO ĐÊM TRUNG THU 2020

 


* ĐOÀN HTDC  GX  PHƯỚC ÂN SỬA SOẠN TRUNG THU  VÀO SÁNG CHÚA NHẬT 27/9/2020

* ĐOÀN HTDC GX BIÊN HÀ GIÚP CÁC EM NHỎ SỬA SOẠN TRUNG THU 27/9/2020 


* ĐOÀN HTDC GX QUẢN LỢI  SỬA SOẠN TRUNG THU  VÀO CHIỀU 26/7/2020