Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

THĂM TÒA THÁNH VATICAN      Thăm Tòa thánh Vatican
      Vừa ngắm hình 3D vừa nghe Thánh nhạc
                        
Mời  bấm vào Ch   
(có gạch dưới )
có các số tương ứng với địa điểm trong khuôn viên tòa thánh Vatican để xem cận cảnh . 
Thật tuyệt vời !

4-Nave1, 5-Nave2, 6-Colonna Chapel, 7-Lancellotti Chapel, 8-Corsini Chapel, 9-Cloister, 10-Baptistery, 11-Baptistery Chapel, 12-Exterior(North), 13-Exterior(East), It , En

                                                                       (Mai Nuong chuyển)