Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

CÙNG VUI TRUNG THU 29/9/2023 VỚI THIẾU NHI GX TRÀ KÊ, PHÚ YÊN

 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN A - LÀM THEO Ý CHA

                       

01/10/23 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A
Mt 21,28-32

LÀM THEO Ý CHA

“Một người kia có hai con trai. Ông ta đến
nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay
con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con
không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối
hận, nên lại đi.” (Mt 21,28-29)

Suy niệm: 
Người cha trong dụ ngôn hẳn đã
rất hụt hẫng trước cách cư xử của hai cậu quý
tử của mình. Đứa thì tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng
lời đi làm vườn nho, nhưng lại nuốt lời, cho
cha mình ‘leo cây’. Đứa kia lại phũ phàng
nói “không” với cha; nhưng đáng mừng là
sau đó nó “hối hận, nên lại đi” làm theo lời
cha. Chúa Giê-su muốn minh hoạ hai thái độ
của con người trước lời mời gọi của Thiên
Chúa là Cha chúng ta. Chúa cho con người
được tự do đáp lại hay chối từ lời Ngài, và
may thay, Chúa cho phép chúng ta rút lại lời
nói ‘không’ và sửa lỗi lầm bằng hành động
“thi hành ý muốn của Thiên Chúa là Cha
mình”.

Mời Bạn: 
Hẳn chúng ta có thể nhận ra mình
nơi hai người con trong dụ ngôn: lắm khi 3
chúng ta cãi lệnh Chúa, hoặc tệ hơn nữa,
không nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, Đấng
Tạo thành nên chúng ta. Ngài sai Con Một là
Đức Giê-su Ki-tô đến cứu độ và nêu gương
cho chúng ta khi Ngài luôn vâng phục chu
toàn thánh ý Chúa Cha là hiến thân chịu chết
trên cây thập giá (x. Pl 2,6-8). Điều Chúa
mong mỏi là chúng ta dù đã lỡ lời nói không
cũng hãy dám sửa lỗi mà thưa “có” và “vâng
nghe lời” Đức Giê-su Con yêu dấu của Chúa
(x. Mt 17,5).

Sống Lời Chúa: 
Bạn có thói quen dừng lại
trước, trong và sau mỗi hành động để phân
định xem mình có đang vâng theo ý Chúa
hay không? Nếu chưa, mời bạn tập cho được
thói quen ấy.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp con noi
theo Đức Giê-su, Con yêu dấu của Chúa để
con đừng hành động theo ý con, nhưng theo
ý Chúa mà thôi. Amen.

LM. Giacôbê Nguyễn Hồng Phong