Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

THÀNH NGỮ THỜI HIỆN ĐẠI


Mời ​suy gẫm về ​thành ngữ thời hiện đại..., ​rất chí lý và​ vui...

1 .Dy con tr vn li hay, không bng na ngày làm gương, làm mu.

2. Cha m ch biết cho, chng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết tr.

3. Dâu, r tt cha m được đ cao. Con cái hn hào đt mười khúc rut.

4. Cha m dy điu hay, kêu lm li. Bước chân vào đi ng nga ng ngn.

5. Cha n coi khinh, m dám coi thường. Bước chân ra đường phi trm thì cướp.

6. Cha m ngi đy không hi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào th trưởng.

7. Con trai chào trăm câu không bng nàng dâu mt li thăm hi.

8. Khôn đng cãi người già, ch có di mà chi nhau vi tr.

9. Gi cha: ông kht, gi m: bà bô. Ăn nói xô b thành người vô đo.

10. Mi cây mi hoa, đng trách m cha nghèo tin nghèo ca.

11. Cái gì cũng cho con tt c, coi chng ra m mà cười.

12. Đng tin trên nghĩa, trên tình, mái m gia đình tr thành mái lnh.

13. Gian nhà, hòn đt, mt c anh em. Mái m bng nhiên tr thành mái nóng.


14. B m không có ca ăn ca đ, con r khinh luôn.

15. Coi khinh bên ngoi, ch mong có r hin.
      Ăn  mt c h hàng, ch mơ có nàng dâu tho.

16. R quý b v vì có nhà mt ph.
      Con trai thương b vì chc vì quyn.

17. Đi vi Bt mc áo cà sa
      Quen sng bê tha thân tàn ma di.

18. Ngi bên bia rượu hàng gi, d hơđi ch na giây đèn đ.

20. Ci mc khó đun, chng cùn sng by, con cái mt dy, phí c mt đi.

21 Hay thì , d ra toà, chia ca chia nhà, con vào xóm “bi”.

22. Ngi cùng thiên h, trăm vic khoe hay
      M m by ngày không li thăm hi.

23.  Đi có bn đường chân không biết mi, còn có m cha sao không hi khi cn.

24. Nói gn nói xa, đng biến m già thành bà đi .

25. Bài hát Tây Tàu hát hay mi nh
      Li ru ca m chng thuc câu nào.

26. Con trai, con r bí t say mm
      Nàng dâu ngi chơi, m già ra bát.

27. Kho mnh m  vi con, đau m gy còm tuỳ nghi di tn.

28. Tht lưng buc bng nhn đói nuôi con, dâu r vuông tròn, cui đi chết rét.

39. M chết m m chưa yên, anh em xô nhau chia tin phúng viếng.

30. Khn Pht, cu Tri, l bái khp nơi, nhưng quên ngày gi T.

31. Vào quán tht cy, trăm ngàn coi nh, góp gi cha m suy t tng đng.

32. Gi cha coi nh, nuôi m thì không
      C v ln chng đi làm t thin.

33. Mt miếng ngt bùi khi còn cha m, mt miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.

34. Cha m còn thơm tho bát canh rau
      Đng đ mai sau xây m to, m đp.

35.  đi bt thin, là ti nhàn cư
      Con cháu mi hư đng cho là hng.

36. Bn bè tri k, nói thng nói ngay
      Con cháu chưa hay đng chê đ b.

37. By mươi còn phi hc by mt
      Mi nhy vài bước ch vi khoe tài.

38. Phong bì trao trước, bia bt ung sau, dâu r ngi đâu đ ai mà biết!

39. Tiếp th vào nhà bm mép, cn thn cnh giác, đôi dép không còn.

40. Cu th thế gii tên gi chi chi, thoáng nhìn tivi đc như cháo chy, ông ni ngi đy th hi tên 

N.V.Ph 
(TP Thái Nguyên)