Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

CÂY NHO THẬT - THƠ THẾ KIÊN
TMCNB Phục Sinh 5
                  
             CÂY NHO THẬT
      (Cảm nhận và suy niệm từ Ga 15, 1-8)

Chúa đã phán: Thầy là cây nho thật.
Và Cha Thầy chính là người trồng nho
Nếu nhánh nào trong Thầy cứ trơ trơ
Không sinh trái ,sớm muộn, sẽ bị chặt.
Nếu có trái, Người sẽ chăm tỉa sạch
Nhánh trổ thêm nhiều trái đủ sum suê.
Hãy nhớ rằng: nhánh không thể xa lìa
Cây Hằng Sống,quyền uy,đầy sinh lực…
Nếu các con ở trong Thầy liên tục
Và lới Thầy mãi ở trong các con
Hãy cứ xin ơn phầnxác, phần hồn
Sinh hoa trái dâng lên toà Thiên Chúa.
                  ***
Sự hiệp nhất, hiệp thông trong Giáo Hội
Tín hữu ta nguyện vững chí bền lòng
Sống Tin Mừng- Lời Chúa niềm cậy trông

Nguồn ơn phúc không bao giờ cạn kiệt…

Th.K. Dominic