Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

XÉT MÌNH XƯNG TỘI


Mùa Chay Thánh là mùa thanh luyện giúp chúng ta sống thánh thiện hơn. Biết rằng chúng ta đều là con người tội lỗi, yếu đuối và dễ sa ngã. Chúa Giêsu đến để kêu mời chúng ta trở về với Chúa. Lời Chúa nhắn nhủ: Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mt 9, 13).
Một vài điều chúng ta cần chuẩn bị để lãnh ơn tha tội:
1. Xét mình
Có nghĩa là xét xem trong thời gian từ lần xưng tôi trước cho đến bây giờ, mình đã phạm những tội gì trong các điều răn của Chúa và của Giáo Hội. Những tội chúng ta đã phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm và cả những điều thiếu xót. Chúng ta cũng có thể xét những tội mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, đến tha nhân và với chính mình. Nhớ lại những tội chúng ta thường phạm ở đâu và nơi nào? Thí dụ: Ở nhà, nơi văn phòng làm việc, nơi buôn bán, ngoài đường phố, trong nhà thờ…
2. Xưng tội
Xưng tội là thú các tội mình đã xét mình. Khi xưng tội là cáo tội mình với Chúa qua trung gian cha giải tội. Xưng tội với thái độ khiêm nhường để nhận mình là kẻ có tội. Hãy xưng tội một cách chân thành và không giấu tội nào, nhất là tội trọng. Khi xưng tội nên xưng vắn tắt nhưng rõ ràng, để cha giải tội biết các tình tiết mà xét định là tội trọng hay tội nhẹ để khuyên bảo thích hợp và ra việc đền tội. Đừng đổ thừa trách nhiệm và xưng tội người khác.

3. Ăn năn tội
Ăn năn tội thật là nhận rằng mình đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Chúng ta hối hận và quyết tâm sửa đổi. Chúng ta phải giục lòng ăn năn tội trước khi vào xưng tội. Chúa Giêsu phán rằng yêu nhiều sẽ được tha nhiều.

4. Đền tội
Sau khi khuyên bảo, cha giải tội ra việc đền tội. Việc đền tội có thể là đọc kinh hay làm một việc gì tốt để đền tội. Chúng ta biết rằng những kinh hay những việc làm  không đền bù hết các tội được đâu. Mà là chính công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô trên thập giá mới tha thứ và đền tội thay. Chúng ta phải nhớ rằng các tội đã phạm về đức công bằng, chúng ta phải đền trả bằng cách nào đó cho cân xứng.

5. Dốc lòng chừa
Dốc lòng chừa là quyết tâm từ bỏ đường tà để sống tốt hơn. Chúng ta có thể hứa cố gắng sửa đổi và tránh xa dịp tội. Hứa thực hành các nhân đức tốt mỗi ngày một chút, chúng ta có thể tiến bước trên con đường trọn lành.
Đầu Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta: Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm. Mùa Chay sắp hết, chúng ta có cơ hội để hồi tâm xét mình và xưng thú tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã cầu nguyện, ăn chay kiêng thịt và làm việc bác ái. Bước sau cùng là chúng ta hãy giải hòa với Chúa và anh chị em qua Bí Tích Hòa Giải.
Hãy xét mình:
Điều răn thứ nhất: Thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự.
Con bỏ đọc kinh tối sáng ngày thường .
Con đã tin dị đoan (tin bói toán, chiêm bao, chiêu hồn)….
Điều răn thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Con kêu tên Chúa vô cớ. 
Con đã không giữ điều đã khấn hứa vói Chúa….
Điều răn thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Con bỏ lễ Chúa Nhật (hoặc Lễ buộc) vì lười biếng...
Điều răn thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Con không vâng lời cha mẹ.
Con đã bất kính cha mẹ...
Điều răn thứ năm: Chớ giết người.
Con có nóng giận và ghét người khác.
Con có làm gương xấu, nói hành….
Điều răn thứ sáu và chín: Chớ làm sự dâm dục và chớ muốn vợ chồng người.
Con có những tư tưởng ô uế mà lấy làm vui thích . 
Con có phạm tội tà dâm với người khác….
Điều răn thứ bảy và thứ mười: Chớ lấy của người và chớ tham của người.
Con có ăn cắp tiền của cha mẹ con.
Con có tham lam của người ta, tham của công…
Điều rưn thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Con có nói dối . Con có làm chứng gian …Không nói có, có nói không..
Các điều răn của Giáo Hội:
Con đã không giữ chay (ngày Thứ Tư Lễ Tro, Thứ 6 Tuần Thánh)….
CÁCH XƯNG TỘI.
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. 
Thưa cha, xin cha làm phép giải tội cho con. 
Con xưng tội lần trước cách đây (1, 2, 3… năm, tháng hay tuần.) 
Con đã . . . (mấy lần) 
Con có. . . . (mấy lần)
Con thành thực ăn năn mọi tội lỗi, kể cả những tội con quên sót, xin cha thay mặt Chúa tha tội cho con.
Yên lặng nghe linh mục khuyên bảo và ra việc đền tội.
Linh mục nói: “Hãy đọc kinh ‘Ăn năn tội’ thì hối nhân đọc:
Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
Cha giải tội sẽ đọc công thức tha tội: Thiên Chúa là Cha hay thương xót. Chúa đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa, mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy Cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Thưa: Amen.
Ông/bà/anh/chị/con.. đi bằng an
Cám ơn cha.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York