Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI


Trang  "cuuhuynhtruong HÙNG TÂM DŨNG CHÍ  " mới nhận được : 

THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI HUẤN LUYỆN  " SỐNG ĐỨC TIN "
   * KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP PT HTDC ĐÀ NẴNG 
   * GIỖ 40 NĂM CHA CỐ ANTON BÙI HỮU NGẠN (1973-2013)
vào 2 ngày  01 và 02/8/2013  tại Linh địa Mẹ Trà Kiệu .
Xin thông báo đến toàn thể quý Cha, quý tu sĩ, qúy cựu trưởng , quý cựu đoàn viên, qúy ân nhân và thân hữu  biết để yểm trợ tinh thần, vật chất và tham dự .
                                                             
                                                                                      banlienlaccuuhuynhtruong