Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

TUẦN 2 - KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG


CHÚA NHẬT 22/7/2018 ,
(tuần thứ 2 của Khóa Huấn Luyện Dự Trưởng HTDC )
9g sáng khóa sinh được các Trưởng hướng dẫn ôn lại các nút dây quan trọng trong đời sống lều trại , cũng như những nút dây có công dụng thiết thực trong cuộc sống .
10g sáng , Cha Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa , Dòng Tên, Giám đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ ALEXANDRE DE RHODES , Q3 Tp HCM đã giảng cho các Trưởng và các khóa sinh gần 2 giờ về CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY GIÁO LÝ CHO THIẾU NHI THEO TỪNG LỨA TUỔI , một trong những cuốn sách sắp xuất bản của Cha .