Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

KHÓA I HUÁN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HTDC CẤP I (30/4 - 2/5/2021)

 


             Trong 3 ngày  từ 30/4 đến chiều 2/5/2021 , Khóa  I  Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp I  cho HTDC Phía Nam đã được tổ chức tại Trung Tâm Hành Hương Bãi Dâu  Vũng Tàu .

            Tham dự khóa huấn luyện  có 14 em của 4 giáo xứ : Quảng Nghệ, Đức  Mỹ , Hữu Phước, Phước Ân của Giáo phận Bà Rịa . Các em ở giáo xứ Biên Hà và giáo xứ Quản Lợi  của giáo phận Phú Cường đã không tham gia được .

            Khóa huấn luyện được hướng dẫn của Quý Cha Cố Vấn Giuse Nguyễn Tiến Lộc, Cha Linh hướng Phêrô Phan Văn Tươi , Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu, Cha Giuse  Lê Quang Uy,  Cha Giuse  Hồ Đắc Tâm và đồng hành của các Trưởng trong Ban Liên Lạc - Huấn Luyện HTDC Phía Nam   .

            Trong 3 ngày các khóa sinh đã được Quý Cha và ban huấn luyện chia sẻ  về sứ mệnh của người huynh trưởng , về phương pháp huấn giáo bằng các câu chuyện thánh kinh , bằng các trò chơi  học tập phù hợp ,… Ngoài ra các khóa sinh còn được tìm hiểu sâu thêm về lịch sử hình thành  của PT  HTDC thời kỳ khó khăn giữa 2  cuộc Thế Chiến thứ 1 và thứ 2 cũng như  thực hành một số kỹ năng  khác .

            Sau thánh lễ đầu tháng ngày 1/5 tại Trung Tâm Hành Hương Bãi Dâu,  Ban Huấn Luyện và các khóa sinh đã được gặp gỡ Đức Giám Mục Emanuel Nguyễn Hồng Sơn .  Các Trưởng huấn luyện và các khóa sinh đã rất vui mừng và hy vọng khi Ngài ban huấn dụ “ CỨ PHÁT TRIỂN ĐI “ đồng thời chào từ giã mọi người bằng cách chào của PT HTDC  : Nhất TrÍ – Đồng Tâm khi ra về .

            Được dự trù trước 2, 3 tháng ,  nhưng khai mạc trong lo âu và khắc khoải khi nghe tin dịch  CoVid 19 lại  mới tràn về,  nên số khóa sinh chỉ có một nửa theo dự kiến nhưng khóa huấn luyện  vẫn đã  diễn ra tốt đẹp   và khép lại trong “Vui mừng và Hy vọng “ của tất cả mọi người  .

 BLL HTDC VN