Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

TÀI LIỆU HTDC


Xin trân trọng giới thiệu thêm một số tài liệu huấn luyện đã đượcVăn Phòng HTDC Địa Phận Đà Nẵng in và phát hành những năm 1965,1967,1970 .

1) CHỖ HẸN HÒ CỦA CÁC EM 6 VÀ 7 TUỔI ẤU HÙNG ẤU DŨNG .
Nguyên tác " Au rendez-vous des 6 et 7 ans" của Trung Ương Quốc Tế HTDC .
L.M. N.L.M dịch thuật .
2) SỔ CỦA EM THÁNH GIÁ MÀU LỤC
Nguyên tác: "TON CARNET DE CROIX VERTE" của Ủy Hội Quốc Tế HTDC .
Bản dịch Việt ngữ của L.M. Nguyễn Lân Mẫn .
3) CHIẾN TÂM- MỘT GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ THIẾU NIÊN 13-16 TUỔI
Nguyên tác :"ENTRAINEURS" của Trung Ương Quốc Tế HTDC .
Bản dịch của L.M. N.L.M .
4) ĐỘI TRƯỞNG HÙNG TÂM
Nguyên tác : "A TOI, CHEF D'ÉQUIPE " của Ủy Ban Quốc Tế HTDC
Bản dịch Việt ngữ của L.M. Antôn Bùi Hữu Ngạn .
5) HỮU TRÁCH CỘNG ĐỘNG
HUẤN LUYỆN CẤP II HUYNH TRƯỞNG HTDC
6) MỘT VÀI NHẬN XÉT về PHONG TRÀO HTDC
L.M. Antôn Bùi Hữu Ngạn .
7) HUẤN LUYỆN TRƯỞNG DỌN BUỔI HỌP .